Tlačové správy

SG/SM/10257
     HR/4877
     OBV/533
     10. decembra 2005

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV SPRÁVA GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA KU DŇU ĽUDSKÝCH PRÁV

10.decembra 2005

57 rokov po tom ako Všeobecná deklarácia ľudských práv zakázala všetky formy mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania či trestu, mučenie ostáva nepriateľne bežným. Nedávna doba svedčí o obzvlášť znepokojivom trende krajín, ktoré predstavujú výnimky zo zákazu mučenia, založenom na ich vlastnom národnom vnímaní bezpečnosti.

Mali by sme si vyjasniť, že mučenie nikdy nemôže byť nástrojom boja proti terorizmu, pretože je to jedna z foriem teroru.

Zákaz mučenia je zakorenený i v medzinárodnom práve jednoznačne a absolútne. Zaväzuje všetky štáty a územia patriace pod ich jurisdikciu a efektívnu kontrolu. Vyžaduje sa za každých okolností, v čase vojny i mieru. Mučenie je neprípustné aj keď nosí iné meno: kruté a neľudské zaobchádzanie je neakceptovateľné a ilégálne a nezáleží od mena, ktorým ho nazveme.

Štáty musia tento zákaz dodržiavať a energicky bojovať proti netrestnosti vykonávateľov mučenia. Tí, ktorí sú si vedomí alebo povolia akúkoľvek formu mučenia alebo iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania a tí, ktorí tieto akty páchajú, nesmú ostať nepotrestaní. Taktiež žiadny štát nesmie prepáčiť mučenie vykonané treťou stranou. To znamená, že nijakí jednotlivci nesmú byť prenechaní inému štátu ak existuje podozrenie, že by z nich takéto konanie mohlo urobiť obete mučenia.

Medzinárodné spoločenstvo sa musí vyjadriť jasne a jedným hlasom proti mučeniu vo všetkých jeho formách. Dnes, vyzývam všetky štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali Konvenciu proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu a tiež aj Opčný protokol ku Konvenciii proti mučeniu. Nalieham tiež na všetky krajiny , aby umožnili Spravodajcovi OSN o mučení nezávislý prístup k zadržaným osobám pod svojou kontrolou.

Nerušený prístup je hlavnou ochranou týchto jedincov, ktorých izolácia robí obzvlášť zraniteľnými voči zneužitiu. Spoločne musíme dať hlas a podporu zneužitým zadržiavným osobám a tiež všetkým obetiam a tým čo mučenie prežili.

Ľudstvo dnes čelí vážnym výzvam. Nebezpečenstvo teroru je skutočné a bezprostredné. Strach z teroristov nemôže byť nikdy ospravedlnením požívania ich vlastých metód. Taktiež sa nesmieme uspokojiť so širokým rozmachom krutého a neľudského trestania, ktoré v mnohých spoločnostiach neadekvátne zasahuje najzraniteľnejších ľudí : väzňov, politicky bezmocných a ekonomicky zanedbaných. Miesto toho musíme odpovedať na toto peklo kdekoľvek sa objaví zdôraznením najzákladnejších hodnôt ľudstva.

Dnes, v Deň ľudských práv, znovu sa zaviažme dodržiavaním princípov Všeobecnej deklarácie ľudských práv a zasväťme samých seba cieľu odstránenia hrôz mučenia zo zemského povrchu.

* *** *