Sporočila za javnost

UNIS/INF/253
 6. december 2007

 

Dostojanstvo in pravičnost za vse:
obletnica sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah

    

DUNAJ, 6. december (Urad Združenih narodov za informiranje) - Tema celoletne kampanje, ki jo bodo Združeni narodi začeli 10. decembra, na dan človekovih pravic, in katere namen je obeležiti 60. obletnico sprejetja splošne deklaracije o človekovih pravicah je: 'dostojanstvo in pravičnost za vse'.

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je v svojem sporočilu ob letošnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic povedal, da nas »kampanja opominja na to, da je bila v obdobju, ko si svet še ni opomogel od grozot druge svetovne vojne, ta deklaracija prva globalna izjava tega, kar sedaj jemljemo kot nekaj samoumevnega - prirojeno dostojanstvo in enakost vseh ljudi.« Poudaril je tudi, da je »deklaracija danes enako pomembna kot je bila na dan sprejetja. Vendar temeljne svoboščine, ki so v njej zapisane, še vedno niso stvarnost vseh ljudi. Prepogosto se zgodi, da države nimajo dovolj politične volje za uresničitev mednarodnih norm, ki so jih voljno sprejele. Letošnja obletnica je priložnost za spodbuditev te volje. Je priložnost za zagotovitev, da te pravice postanejo življenjska stvarnost - da jih poznajo, razumejo in uživajo vsi ljudje povsod po svetu.«

Organizacije civilne družbe in Združeni narodi v srednji Evropi za dneve okrog 10. decembra in na ta dan organizirajo številne dogodke, ki bodo obeležili začetek komemorativnega leta.

Društvo za Združene narode za Avstrijo v sodelovanju s Centrom za pravno raziskovanje 10. decembra v avstrijskem parlamentu, za obeležitev začetka leta 60. obletnice splošne deklaracije o človekovih pravicah, organizira simpozij, ki bo potekal pod pokroviteljstvom drugega predsednika parlamenta dr. Michaela Spindeleggerja in ki ga bo vodil nekdanji avstrijski minister za zunanje zadeve in sedanji predsednik Društva za Združene narode za Avstrijo dr. Willibald Pahr. Osrednji govornik bo državni sekretar dr. Hans Winkler. Nastopili bodo tudi: profesor dr. Franz Matscher (azil in zaščita človekovih pravic), profesor dr. Konrad Liessmann (zaščita okolja in človekove pravice) ter poslanka Theresia Haidlmayr in profesor dr. Adrian Eugen Hollaender (pravice invalidov). Razpravo bo zaključil nekdanji pravosodni minister profesor dr. Hans R. Klecatsky. Direktorica dunajskega Urada Združenih narodov za informiranje (UNIS) Nasra Hassan bo prebrala sporočilo Generalnega sekretarja ob dnevu človekovih pravic.

 

V madžarskem parlamentu je 3. decembra potekala znanstvena konferenca z naslovom 'Institucija parlamentarnega komisarja in zaščita človekovih pravic na Madžarskem'. Konferenco je organiziralo Društvo za Združene narode za Madžarsko v sodelovanju z uradom parlamentarnega komisarja. Konferenco je odprl namestnik govornika v parlamentu László Mandur. Med glavnimi govorniki so bili: predsednik Društva za Združene narode profesor Mihály Simai in parlamentarni komisarji za državljanske pravice, narodne in etnične manjšine ter zaščito podatkov in svobodo informiranja.

Društvo za Združene narode za Slovenijo bo dan človekovih pravic obeležilo 12. decembra, pri čemer se bo osredotočilo na univerzalnost človekovih pravic. Zbor uglednih govornikov strokovnjakov bo razpravljal o naravi obstoječih režimov človekovih pravic na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni, vključno z Združenimi narodi, Evropsko unijo in Slovenijo. Za vključitev otrok in mladih v delovanje na tem pomembnem področju poteka likovni, literarni in fotografski natečaj. Izbrana dela bodo predstavljena na proslavi ob dnevu človekovih pravic.

Informacijsko središče Združenih narodov v Pragi na Češkem je soorganizator, v sodelovanju z organizacijo Forum 50%, projekta za pomoč ženskam v javnem sektorju in vladi; 10. decembra pa bo v sodelovanju s Češkim helsinškim odborom gostitelj delavnice o človekovih pravicah v 21. stoletju.

Informacijsko središče Združenih narodov v Bukarešti v Romuniji bo v sodelovanju s časopisom Cotidianul 10. decembra odprlo razstavo karikatur o človekovih pravicah, ki bo obsegala dela Devisa Greba, ki je kot ilustrator delal pri vodilnih mednarodnih časopisih.

Regionalno informacijsko središče Združenih narodov za zahodno Evropo (UNRIC) v Bruslju bo 10. decembra vzpostavilo dinamično in interaktivno spletno stran www.KnowYourRights2008.org, ki bo evropske državljane vseh starosti vabila k sodelovanju v kampanji.

Urad Združenih narodov za informiranje (UNIS) na Dunaju na svojih spletnih straneh uvaja 'kotiček za človekove pravice', kjer bo najti najnovejše informacije o človekovih pravicah v angleščini, nemščini, madžarščini, slovaščini in slovenščini (v jezikih držav, ki jih UNIS pokriva).

Splošna deklaracija človekovih pravic je bila sprejeta 10. decembra 1948 v Generalni skupščini Združenih narodov. Od takrat naprej ta datum služi kot dan človekovih pravic.

* *** *

Več informacij o zgoraj omenjenih aktivnostih:

 

Urad Združenih narodov za informiranje na Dunaju: www.unis.unvienna.org, ali elektronska pošta: unis@unvienna.org

 

Spletna stran KnowYourRights2008: www.KnowYourRights2008.org

Informacijsko središče Združenih narodov v Pragi: www.osn.cz

Informacijsko središče Združenih narodov v Bukarešti: www.onuinfo.ro

Urad visokega komisarja za človekove pravice: www.ohchr.org

Društvo za Združene narode za Avstrijo: www.afa.at

Društvo za Združene narode za Madžarsko: www.menszt.hu

Društvo za Združene narode za Slovenijo: www.unaslovenia.org