Tlačové správy

UNIS/INF/253
 6. december 2007

 

Dôstojnosť a spravodlivosť pre nás všetkých:
oslavný rok Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa začal v strednej Európe

    

VIEDEŇ, 6. decembra (Informačná služba OSN) - "Dôstojnosť a spravodlivosť pre nás všetkých" je témou ročnej globálnej kampane, ktorú začne Organizácia Spojených národov 10. decembra, v Medzinárodný deň ľudských práv, aby si medzinárodné spoločenstvo pripomenulo budúcoročné 60. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

"Kampaň nás upozorňuje na skutočnosť, že vo svete, ktorý sa stále spamätáva z hrôz druhej svetovej vojny, bola Všeobecná deklarácia ľudských práv prvým globálnym prehlásením toho, čo je dnes pre nás samozrejmosťou - prirodzená dôstojnosť a rovnosť všetkých ľudských bytostí," povedal vo svojom odkaze pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv generálny tajomník OSN Pan Ki-mun. "Deklarácia je dnes rovnako relevantná ako bola v deň jej prijatia. Základné slobody, ktoré sú v nej zahrnuté, však ešte ani dnes nemôžu všetci požívať. Vládam často chýba politická vôľa implementovať medzinárodné normy, ktoré predtým ochotne akceptovali. Oslavný rok je tak príležitosťou vybudovať túto vôľu".

Občianske organizácie a Organizácia Spojených národov spoločne spúšťajú 10. decembra v strednej Európe viacero podujatí, ktoré iniciujú začiatok oslavného roka.

Rakúska Asociácia Spojených národov v spolupráci s Centrom pre právny výskum organizujú 10. decembra v priestoroch rakúskeho parlamentu sympózium, ktorého cieľom je pripomenúť si  začiatok roka osláv 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Sympózium, ktoré sa uskutoční pod záštitou druhého predsedu rakúskeho parlamentu Dr. Michaela Spindeleggera, bude moderovať bývalý rakúsky minister zahraničných vecí a súčasný prezident Rakúskej asociácie Spojených národov Dr. Willibald Pahr. S hlavným príhovorom vystúpi štátny tajomník Dr. Hans Winkler a medzi rečníkmi budú profesor Dr. Franz Matscher (azyl a ochrana ľudských práv), profesor Dr. Konrad Liessmann (ochrana životného prostredia a ľudské práva), poslankyňa Theresia Haidlmayr a profesor Dr. Hans R. Klecatsky (práva osôb s postihnutím), pričom diskusiu uzavrie bývalý minister spravodlivosti, profesor Dr. Hans R. Klecatsky. Na podujatí vystúpi aj riaditeľka Informačnej služby OSN vo Viedni, ktorá prednesie reč generálneho tajomníka OSN venovanú Medzinárodnému dňu ľudských práv.

V Maďarsku sa vďaka spolupráci Maďarskej asociácie Spojených národov a Úradu parlamentných komisárov uskutočnila významná vedecká konferencia s titulom "Inštitút parlamentného komisára a ochrana ľudských práv v Maďarsku. Podujatie sa konalo 3. decembra v priestoroch maďarského parlamentu ako otváracie podujatie oslavného roka. Konferenciu otvoril Lászlo Mandur, podpredseda parlamentu. S hlavnými príspevkami vystúpil profesor Mihály Simai, predseda Maďarskej asociácie Spojených národov a parlamentný komisár pre občianske práva, práva národnostných a etnických menšín a pre ochranu údajov a slobodu informácií.

Asociácia Spojených národov v Slovinsku sa počas podujatia pripomínajúceho si Medzinárodný deň ľudských práv, ktoré sa uskutoční 12. decembra, zameria na univerzalitu ľudských práv. Okrúhlu stôl, ktorého sa zúčastnia významní rečníci, prediskutuje povahu existujúcich režimov medzinárodnej, regionálnej a národnej ochrany ľudských práv, vrátane OSN, EU a Slovinska. S cieľom priblížiť túto významnú problematiku deťom a mládeži, organizuje Slovinská asociácia Spojených národov súťaže v písaní esejí, maľovaní a fotografií, pričom víťazné práce budú vystavené počas podujatia konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Informačné centrum OSN v Prahe pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv spoluorganizuje s organizáciou Fórum 50% projekt, ktorého cieľom je podpora zastúpenia žien vo verejnom sektore a vláde. Naviac, v spolupráci s Českým helsinským výborom hostí 10. decembra workshop s názvom "Ľudské práva v 21. storočí".

Informačné centrum OSN v Bukurešti spoločne s denníkom Cotidianul otvorí 10. decembra výstavu kreslených komiksov na tému ľudských práv, pričom medzi exponátmi budú diela Devisa Grebu, ktorý pracoval ako ilustrátor pre popredné svetové denníky.

Regionálne informačné centrum pre západnú Európu v Bruseli spustí 10. decembra dynamickú a interaktívnu internetovú stránku www.KnowYourRights2008.org, ktorá priblíži problematiku ľudských práv európskym obyvateľom všetkých vekových skupín a pozve ich pridať sa do kampane.

Informačná služba OSN vo Viedni spúšťa špeciálnu časť svojej internetovej stránky pod názvom "Kútik ľudských práv", ktorá bude v jazykoch krajín, ktoré služba pokrýva, t.j. angličtine, nemčine, maďarčine, slovenčine a slovinštine, prinášať aktuálne informácie o problematike ľudských práv.

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 10. decembra 1948. V tento deň si od vtedy celý svet pripomína Medzinárodný deň ľudských práv.

* *** *

 

Ohľadom ďalších informácií o vyššie uvedených podujatiach, prosím, navštívte:

 

Informačná služba OSN vo Viedni (UNIS): www.unis.unvienna.org, alebo kontaktujte unis@unvienna.org

 

Internetovú stránku KnowYourRights2008: www.KnowYourRights2008.org

Informačné centrum OSN v Prahe: www.osn.cz

Informačné centrum v Bukurešti: www.onuinfo.ro

Úrad vysokého komisára pre ľudské práva: www.ohchr.org

Rakúska asociácia Spojených národov: www.afa.at

Maďarská asociácia Spojených národov: www.menszt.hu

Asociácia Spojených národov Slovinsko: www.unaslovenia.org