Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/020
19. September 2007

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU

21. September 2007

Mir je ena izmed najbolj dragocenih potreb človeštva. Je tudi najpomembnejši cilj Združenih narodov.

Mir določa naše poslanstvo in vodi naše razprave. Je skupna točka vsega našega delovanja povsod po svetu, od mirovništva in preventivne diplomacije do uveljavljanja človekovih pravic in pospeševanja razvoja.   

To delovanje za mir je življenjskega pomena. Vendar ni preprosto. V neštetih skupnostih po svetu mir ostaja težko dosegljiv cilj. Od čadskih in darfurskih taborišč za razseljene ljudi do stranskih ulic v Bagdadu je pot do miru posuta z ovirami in trpljenjem.

Mednarodni dan miru 21. septembra predstavlja priložnost, da premotrimo naša prizadevanja za pospeševanje miru in blaginje za vse ljudi.

Je tudi priložnost, da ocenimo to, kar smo že dosegli, in da se posvetimo temu, kar še ni bilo storjeno.

To bi naj bil tudi dan svetovnega premirja: 24-urni predah od strahu in nevarnosti, ki je prisotna na toliko območjih.

Danes pozivam vse države in vse borce, da spoštujejo to prekinitev sovražnosti. Ljudi vsepovsod pa prosim za minuto molka opoldne po lokalnem času.

Ko potihne hrup orožja, moramo to priložnost izkoristiti za premislek o ceni konfliktov, ki jo plačujemo vsi. Odločiti se moramo, da bomo aktivno iskali načine, da bo ta enodnevni premor postal trajen.

Na ta mednarodni dan obljubimo, da bomo mir vzeli ne samo za prednostno nalogo, ampak za strast. Obljubimo, da bomo storili več kjer koli smo in na kakršen koli možen način, da vsak dan spremenimo v dan miru.

* *** *