Tlačové správy

UNIS/SGSM/020
19. september 2007

Generálny tajomník

Správa generálneho tajomníka OSN pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru

21. september 2007

Mier patrí medzi jedni z najvzácnejších ľudských potrieb. Zároveň je aj hlavnou pracovnou náplňou Organizácie Spojených národov.

Dáva podstatu našej práci. Poháňa náš diskurz. A spája našu prácu, ktorú vykonávame po celom svete, od udržiavania mieru a preventívnej diplomacie až po podporu ľudských práv a rozvoj.

Táto práca za mier je vitálna. Nie je však ľahká. Pre nespočetné komunity okolo celého sveta zostáva mier iba vysnívaným cieľom. Od premiestnených osôb z táborov v Čade a Darfúre, po vedľajšie uličky Bagdadu, hľadanie mieru je poznačené prekážkami a utrpením.

21. september, Medzinárodný deň mieru, je príležitosťou zhodnotiť naše úsilie podporovať mier a blahobyt pre všetkých ľudí, vo všetkých častiach sveta.

Je príležitosťou oceniť doterajšie úspechy našej práce, a zasvätiť samých seba práci, ktorú zostáva ešte vykonať.

Tento deň je by mal zároveň predstavovať príležitosť pre globálne prímerie: dvadsaťštyrihodinový oddych od strachu a nebezpečenstva, ktoré sužujú množstvo miest po celej planéte.

Vyzývam dnes všetky krajiny a všetkých bojujúcich, aby si uctili toto ukončenie násilností. Žiadam všetkých ľudí, vo všetkých častiach sveta, aby si pripomenuli tento deň minútou ticha o 12:00 hod miestneho času.

Kým zbrane utíchnu, mali by sme využiť túto príležitosť a pouvažovať nad cenou, ktorú všetci platíme kvôli konfliktom. Mali by sme sa všetci rázne usilovať sa predĺžiť tento deň prímeria.

Pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa, sľúbme, že mier nebude len našou prioritou, ale aj našou vášňou. Zaviažme sa robiť viac, všade, kde len môžeme akýmkoľvek spôsobom premeniť každého deň na deň mieru.

* *** *