Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/034
17 december 2007

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU MIGRANTOV

17. december 2007

DUNAJ, 17 december (Urad Združenih narodov za informiranje) -Danes obeležujemo osmi mednarodni dan migrantov - dogodek, ki z vsakim letom postane bolj pomemben.

Globalizacija in vse večje razlike med življenjskimi pogoji med državami in znotraj njih povzročata povečanje števila čezmejnih migracij po svetu.

Trenutno izven meja svojih rojstnih držav živi več ljudi kot kdajkoli prej - leta 2007 jih je približno 200 milijonov.

Za to neizmerno številko se skrivajo zgodbe posameznikov - kvalificiranega inženirja računalništva; nezakonito zaposlenega kmeta; ženske, ki je bila prodana proti svoji volji; begunca, ki je bil prisiljen zapustiti svoj dom in številne druge.

Čeprav so njihove zgodbe zelo raznolike, ko o migrantih razmišljamo kot o skupini postane jasno, da na njih ne moremo in ne smemo gledati kot na breme.

Migrante pogosto vodi želja po boljšem življenju. Za svoje otroke iščejo varnejšo, srečnejšo prihodnost in so zanjo pripravljeni delati. Če imajo priložnost, da svoje sposobnosti na enakopravnih temeljih najbolje izkoristijo, bo velika večina migrantov za družbo predstavljala pridobitev.

Na milijone migrantov zagotavlja pomembne usluge gospodarstvu in družbi države v kateri živijo, medtem ko s pošiljanjem denarja domov podpirajo svoje družine in skupnosti iz katerih prihajajo ter pospešujejo nacionalno gospodarstvo.

Na žalost pa je prispevek migrantov redko priznan. Namesto tega se morajo pogosto boriti proti zlorabam in diskriminaciji, ki sega od pomanjkanja zaščitnih mehanizmov do diskriminacijske nacionalne zakonodaje. V skrajnih primerih so žrtve rasističnih ali ksenofobičnih napadov.

Mednarodna konvencija za zaščito pravic delavcev migrantov in njihovih družin vsebuje določila za zaščito migrantov, vendar jo je ratificiralo šele 37 držav. Vse države članice, ki konvencije še niso ratificirale ali k njej pristopile pozivam, da to storijo čim prej, zato da bodo človekove pravice migrantov polno in učinkovito zaščitene.

Poleg uresničevanja tega pomembnega sporazuma, moramo popraviti prevladujoče napačne predstave o migrantih in si prizadevati za ozaveščanje o njihovem pomembnem ekonomskem, kulturnem in družbenem prispevku v državi izvora kot tudi ciljni državi. Na ta mednarodni dan migrantov zamenjajmo diskriminacijo z razumevanjem, v korist ne samo migrantov, ampak tudi družb in držav povsod po svetu.

*  ***  *