Sajtóközlemények

UNIS/SGSM/034
2007. december 17.

Az ENSZ-főtitkár üzenete

az Emigránsok nemzetközi napja alkalmából

2007.december 17.

Bécs, 2007. december 17. (ENSZ Információs Szolgálat) -- A mai nap nyolcadik alkalommal ünnepeljük az Emigránsok nemzetközi napját, amely minden eltelt évvel egyre nagyobb jelentőséget kap.

A globalizáció, valamint az államközi, illetve államokon belüli életkörülmények közötti növekvő egyenlőtlenségek együttes hatásaként világszerte megnőtt a határon átnyúló migráció.

Jelenleg több ember él szülőhazáján kívül, mint valaha, számukat 2007-ben mintegy 200 millióra becsülik.

E mögött az óriási szám mögött azonban egyéni élettörténetek bújnak meg - a képzett mérnök informatikusé, az illegálisan dolgozó gazdálkodóé, a testét akarata ellenére árúba bocsátó nőé, az otthonából elüldözött menekültté, és még számtalan más emberé.

Habár történeteik különbözőek, az emigránsokat homogén csoportként szemlélve világossá válik, hogy nem szabad és nem is kellene teherként tekintenünk rájuk.

Az emigránsokat gyakran egy jobb élet vágya hajtja előre. Biztonságosabb, és sikeresebb jövőt akarnak teremteni gyermekeik számára, amiért dolgozni is hajlandóak. Ha egyforma esélyeket adunk nekik arra, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, az emigránsok nagy többsége a társadalom értékes tagjává válik.

Emigránsok milliói nyújtanak nélkülözhetetlen szolgáltatásokat az őket befogadó országok gazdasága és társadalma számára, miközben támogatják otthon maradt családjukat és közösségüket, ahol pénzküldeményeik felhajtó erőt jelentenek a hazai gazdaságoknak.

Sajnálatos módon az emigránsok eredményei ritkán nyernek elismerést. Ehelyett gyakran durva bánásmóddal és kirekesztéssel találkoznak, az őket védő mechanizmusok hiányától egészen a diszkrimináló nemzeti törvényhozásig. Kirívó esetekben pedig rasszista és idegengyűlölő támadásoknak vannak kitéve.

Az "ENSZ egyezmény a migráns munkások és családjaik jogainak védelméről" számos fontos biztosítékot foglal magában, azonban a mai napig csupán 37 ország ratifikálta azt. Arra ösztönzök minden olyan tagállamot, aki még nem csatlakozott az egyezményhez, vagy nem ratifikálta azt, hogy a lehető leghamarabb pótolja mulasztását az emigránsok emberi jogainak teljeskörű és hatékony biztosítása érdekében.

Az említett fontos egyezmény felé tett lépéseken felül el kell oszlatnunk a velük kapcsolatban uralkodó téveszméket, és fel kell hívnunk a közfigyelmet a küldő, és az őket befogadó országoknak egyszerre hasznot hajtó értékes gazdasági, kulturális és társadalmi teljesítményükre. Ma, az Emigránsok nemzetközi napján lépjen a megértés a megkülönböztetés helyébe, hogy ne csak az emigránsoknak, de a világ minden közösségének és országának hasznára legyünk.

* *** *