Tlačové správy

UNIS/SGSM/034
17. december 2007

Generálny tajomník

Odkaz pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov

17. december 2007

VIEDEŇ, 17. december 2007 (Informačná služba OSN) -- Dnes si pripomíname v poradí už ôsmy Medzinárodný deň migrantov-udalosť, ktorá nabrala na význame počas predchádzajúcich rokov.

Globalizácia a zväčšujúce sa rozdiely v životných podmienkach, či už v rámci štátov alebo medzi nimi, spoločne umocňujú rozmer celosvetovej cezhraničnej migrácie.

Podľa odhadov žije v súčasnosti mimo svojej pôvodnej vlasti 200 miliónov ľudí, čo je historicky viac, než kedykoľvek predtým.

Za týmto ohromným údajom sa však skrývajú príbehy jednotlivcov-zručného počítačového inžiniera, nelegálne pracujúceho farmára, ženy odvlečenej proti jej vôli, utečenca prinúteného opustiť domov a mnohých ďalších.

Aj napriek tomu, že ich príbehy sú rôzne, je zrejmé, že ak sa pozeráme na migrantov ako na skupinu, nemali by byť a nesmú byť považovaní za bremeno.

Migranti sú často hnaní predstavou lepšieho života. Usilujú sa o bezpečnejšiu a úspešnejšiu budúcnosť pre ich deti, pričom sú ochotní tvrdo pre to pracovať. Vzhľadom na to, že sa snažia využiť čo najlepšie využiť svoje schopnosti, prevažná väčšina z nich sa stane prínosom pre spoločnosť.

Milióny migrantov poskytuje ekonomikám a spoločnostiam, v ktorých žijú dôležité služby, zatiaľ čo ich zárobky podporujú nielen ich rodiny a komunity, ale aj rast národného hospodárstva ich domovských krajín.

Migranti však nanešťastie len málokedy dostanú uznanie za svoje úsilie. Namiesto toho musia často zápasiť so zneužívaním a diskrimináciou siahajúcou od absencie ochranných mechanizmov po diskriminujúcu národnú legislatívu. V extrémnych prípadoch sa stávajú obeťami rasovo alebo xenofóbne motivovaných útokov.

Viacero významných garancií je pritom obsiahnutých v Medzinárodnom dohovore o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, ktorý však k dnešnému dňu ratifikovalo iba 37 krajín. Vyzývam preto všetky štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali alebo pristúpili k dohovoru v čo najkratšej dobe, čím zabezpečia kompletnú a efektívnu ochranu ľudských práv migrantov.

Okrem nutnosti konať v súvislosti s týmto významným dohovorom však musíme odstrániť aj doposiaľ prevažujúce mylné predstavy o migrantoch a zároveň zvyšovať verejné povedomie o ich ekonomickom, kultúrnom a sociálnom prínose tak pre krajinu ich pôvodu ako aj finálnu destináciu. Pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa migrantov preto nahraďme diskrimináciu pochopením, aby prosperovali nielen samotní migranti, ale aj komunity a krajiny po celom svete.

* *** *