Sporočila za javnost

UNIS/INF/265
6. maj 2008

Zgodovinska Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb je 3. maja stopila v veljavo

DUNAJ, 6. maj (Informacijska služba ZN) - Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb je 3. maja stopila v veljavo in zaznamovala novo obdobje v naporih za zaščito pravic 650 milijonov invalidnih oseb po svetu.

Konvencijo, ki predstavlja prvi nov pogodbeni dokument o človekovih pravicah v 21. stoletju, je od 30. marca 2007 podpisalo 127 in ratificiralo 25 držav. Potrebno je bilo, da Konvencijo ratificirano 20 držav, zato da bi lahko stopila v veljavo. Prva država, ki je to storila, je bila Jamajka, 3. aprila pa jo je ratificiral tudi Ekvador, s čimer je zagotovil zadostno število pogodbenih strank, da je Konvencija lahko stopila v veljavo.

Hkrati s Konvencijo je 3. maja stopil v veljavo tudi Opcijski protokol, ki posameznikom in skupinam omogoča vložitev peticije za olajšave.

Generalni sekretar ZN Ban Ki-mun je Konvencijo označil kot "močno orodje za odstranitev ovir, s katerimi se soočajo invalidne osebe." Dejal je: "Gre za zgodovinski trenutek v našem prizadevanju za uveljavitev univerzalnih človekovih pravic za vse ljudi, s čemer vzpostavljamo polno vključujočo družbo za vse."

Konvencija sama po sebi ne prinaša kakšnih novih pravic, temveč si prizadeva zagotoviti, da bi bile koristi od že obstoječih pravic v polnosti dosežene in zajamčene vsem 650 milijonom invalidnim osebam, kolikor jih živi na svetu.

"Nekdaj se je zagovarjalo stališče, da je za pravice invalidnih oseb poskrbljeno v okviru obstoječih pogodb o človekovih pravicah, vendar pa je bila realnost daleč od tega," pravi Akiko Ito iz Središča ZN za invalidnost. "Invalidne osebe so bile neprestano izpostavljene diskriminaciji na trgu delovne sile, v šolah in na področju javnih storitev. Ta Konvencija bo poskrbela, da se teh ljudi odslej ne bo več ignoriralo."

Z ratifikacijo Konvencije se države zavezujejo k sprejemanju in izvrševanju zakonov in drugih ukrepov za izboljšanje pravic invalidnih oseb ter za ukinitev zakonodaje, praks in običajev, ki so v odnosu do invalidnih diskriminatorni.

Konvencija, ki je ena izmed najhitreje izpogajanih pogodb v zgodovini Združenih narodov in tudi ena tistih, ki so najhitreje stopile v veljavo, uživa med državami članicami Združenih narodov močno podporo, prav tako pa jo zagovarja svetovno gibanje za pravice invalidnih oseb, ki je v procesu oblikovanja pogodbe odigralo ključno vlogo.

Za obeležitev polnomočnosti Konvencije bodo Združeni narodi 12. maja priredili posebno proslavo v dvorani Generalne skupščine v New Yorku, na kateri bodo sodelovali predstavniki vlad, sistema ZN in civilne družbe.

Konferenca pogodbenih strank bo predvidoma sklicana v roku prihodnjih šestih mesecev.

* *** *

Za nadaljne informacije se lahko obrnete na naslednji kontaktni naslov:

Franck Kuwonu
Oddelek ZN za informiranje javnosti
Tel. (+1-212) 963-8264
E-mail: Kuwonu@un.org