Sporočila za javnost

UNIS/INF/298
18. november 2008

Med tem ko globalna ekonomija stagnira, se bodo svetovni voditelji sestali v Dohi, da zagotovijo zadostna finančna sredstva za razvoj

Generalni sekretar Ban Ki-moon sklicuje državne voditelje kot odgovor na finančno krizo, in sicer dan pred Razvojnim vrhom Združenih narodov, ki bo od 29. novembra do 2. decembra

Dunaj, 18. november (Informacijska služba ZN) - Državni voditelji in ministri se bodo konec novembra sestali na že dolgo načrtovani konferenci v Dohi, v Katarju, da ustvarijo priporočila o ključnih ukrepih, ki so potrebni za spodbujanje razvoja s trgovino, finančno pomočjo, investicijami, črtanjem dolgov, mobilizacijo državnih sredstev in učinkovito mednarodno finančno arhitekturo. Po tem ko smo bili priča polomu svetovnih finančnih trgov in strmemu upadu gospodarske rasti, je postalo ukrepanje voditeljev še bolj nujno, oblikovanje razvojnih ukrepov pa toliko bolj kompleksno.

Povezani temi je namenjena »follow-up« mednarodna konferenca ZN o financiranju za razvoj, in sicer z namenom, da oceni dosežen napredek s Konsenzom iz Monterreya iz leta 2002, ki predstavlja prelomni dogovor med Severom in Jugom glede razvojnih načel. Srečanje v Dohi bo prav tako vodilo k agendi iz Monterreya in predvsem izzivom, ki so bili postavljeni na visoki ravni leta 2002, kot so na primer podnebne spremembe, hrana in kmetijstvo.

Predstavniki ZN poudarjajo, da je konferenca namenjena pregledu mehanizma financiranja za razvoj ( Financing for Development), predstavljala pa bo najbolj univerzalen pristop pri analizi vseh predhodnih formalnih medvladnih srečanj, ki so se ukvarjale z izjemnim padcem finančnih trgov v drugi polovici tega leta. Ključno vlogo bodo imeli tudi uradniki iz Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne trgovinske organizacije.

Pogajanja o sklepnem dokumentu v New Yorku se izvajajo, medtem ko generalni sekretar Ban Ki-moon in drugi visoki predstavniki multilateralnih organizacij opozarjajo na davek, ki ga bodo plačale tako države v razvoju kot revne države zaradi padca gospodarske rasti. Ostaja skrb o možnih stranskih učinkih krize na trgovino, finančno pomoč in investicije, vključno s potencialnim povečanjem protekcionizma.

Zaradi slednjega je generalni sekretar Ban Ki-moon skupaj z emirjem iz Katarja povabil državne voditelje na predhodni sestanek, in sicer 28. novembra, na katerem se bodo pogovarjali o odzivih na finančno krizo in padec gospodarske rasti.

Leto ZN s poudarkom na razvoju

Konferenca v Dohi predstavlja prav vrh leta izrednih nemirov na finančnih trgih. Med drugim gre tudi za leto stopnjujočih aktivnosti ZN na področju razvoja, vključno z dvanajsto konferenco ZN za trgovino in razvoj ter o oblikovanju široke sistemske delovne skupine za svetovno prehrambeno krizo v prvi polovici leta 2008. Septembra je generalni sekretar na srečanju na visoki ravni v New Yorku zbral preko 17 bilijonov ameriških dolarjev zaobljub v podporo Milenijskim razvojnim ciljem, Generalna skupščina ZN pa je imela oktobra neformalno zasedanje o globalni finančni krizi.

Na srečanju, ki ga bo gostoval Katar, bodo potekala plenarna zasedanja in šest interaktivnih okroglih miz. Dogodki bodo potekali v kongresnem centru, imenovanem 'Sheraton Doha Resort and Convention Hotel'. Sledilo bo Globalnemu forumu civilne družbe v Dohi, od 26. do 27. novembra, in drugemu Mednarodnemu poslovnemu forumu, 28. novembra. Istočasno bodo potekali tudi dogodki, organizirani s strani vlad, agencij ZN, zasebnega sektorja in civilnih družbenih organizacij.

Ozadje

Prvo srečanje, sponzorirano s strani ZN, ki je naslavljalo finančne in sorodne teme ter se nanašalo na globalno razvojno in mednarodno gospodarsko sodelovanje, je potekalo v Monterreyu v Mehiki, in sicer marca 2002. Petdeset državnih voditeljev in preko 200 ministrov za finance, zunanje zadeve, razvoj in trgovino se je pridružilo vodilnim iz ZN, Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne trgovinske organizacije, poslovnega sveta in civilne družbe.

Šestdelni Konsenz iz Monterreya, ki je nastal na srečanju, je najbolj izčrpna in avtoritativna izjava o razvojnih načelih, kateremu so se formalno zavezale tako države v razvoju kot razvite države. Obveze iz Monterreya so zaznamovale preobrat predhodni dolgi dekadi padca oziroma stagnacije nivoja razvojne pomoči. Razvojni vrh leta 2002 je prav tako označil začetek nove ere sodelovanja med brettonwoodskimi institucijami, Svetovno trgovinsko organizacijo in Združenimi narodi.

PROGRAM MEDIJSKIH DOGODKOV

  • 24. november: Otvoritev medijske akreditacije v t.i. kongresnem centru v Dohi.
  • 28. november: Srečanje na visoki ravni na temo globalne finančne krize, sklicana s strani emirja iz Katarja in generalnega sekretarja ZN. Obvestilo o tiskovni konferenci ali izjavi za medije bo še objavljeno.
  • 29. november: Odprtje konference za pregled mehanizma financiranja za razvoj. Med govorniki bodo emir iz Katarja, predsednik Generalne skupščine in generalni sekretar ZN.
  • 29. november - 2. December: V plenarnem delu bodo imeli vodje držav ali vlad ali ministri posameznih delegacij kratke govore. Lista zaporedja govornikov bo na razpolago v medijskem centru.

V posebnem forumu bodo po potrebi potekala pogajanja za sprejetje končnega dokumenta.

Dnevna tiskovna konferenca bo vodena s strani predstavnika konference za odnose z javnostmi, termini pa bodo še določeni.

Šest okroglih miz se bo dotikalo o naslednjih tem:

  • 29. november (15:00 - 18:00): Mobiliziranje domačih finančnih sredstev za razvoj.
  • 30. november (10:00 - 13:00): Mobiliziranje mednarodnih sredstev za razvoj: neposredne tuje investicije in drugi zasebni prilivi.
  • 30. november (15:00 - 18:00)   : Mednarodna trgovina kot motor razvoja.
  • 1. december (10:00 - 13:00): Povečano mednarodno finančno in tehnološko sodelovanje za razvoj
  • 1. december (15:00 - 18:00)     : Zunanji dolg.
  • 2. december (10:00 - 13:00): Ukvarjanje s sistematičnimi temami: povečevanje skladnosti in ustaljenosti mednarodnih monetarnih, finančnih in trgovinskih sistemov v podporo razvoju.

* *** *

Več informacij najdete na: http://www.un.org/esa/ffd/.

Vsa uradna srečanja in tiskovne konference bodo na webcast-u, in sicer na www.un.org/webcast.

Medijske akreditacije: podrobne informacije in prijave preko interneta so dostopne na spletni strani Oddelka ZN za medijske akreditacije in Oddelka ZN za zvezo, in sicer na: www.un.org/media/accreditation.

Kontakt za medije:

Newton Kanhema
Oddelek ZN za javno informiranje
Tel.: (+1-212) 963 5602
E-pošta: kanhema@un.org

Pragati Pascale
Oddelek ZN za javno informiranje
Tel.: (+1-212) 963 6870
E-pošta: pascale@un.org

Tim Wall
Oddelek ZN za javno informiranje
Tel.: (+1-212) 963 5851
E-pošta: wallt@un.org

Informacije za hotel:

Prenočišča v Dohi, Katar:
E-pošta: htl.rsvn@mofa.gov.qa
faks: +974 443 5954