Tlačové správy

UNIS/INF/298
18. november 2008

Svetová ekonomika stagnuje, svetoví lídri sa stretávajú v Dauhe, aby zabezpečili dostatočné financovanie na rozvoj

V reakcii na finančnú krízu zvoláva generálny tajomník OSN Pan Ki-mun hlavy štátov na stretnutie, ktoré sa bude konať deň pred rozvojovým summitom OSN v dňoch 29. novembra - 2. decembra

VIEDEŇ, 18. november (Informačný servis OSN) - Hlavy štátov a ministri vlád sa koncom novembra stretnú v katarskej Dauhe na dlho plánovanej konferencii s cieľom odporučiť opatrenia týkajúce sa kľúčových vkladov potrebných na povzbudenie obchodu v rozvojových krajinách, poskytovania pomoci, investícií, zmierňovania dlhov, mobilizácie národných dlhov a efektívnej medzinárodnej finančnej architektúry. Po debakli na svetových finančných trhoch a prudkom spomalení ekonomického rastu sa ich úloha stala omnoho dôležitejšia a zložitejšia.

Nadväzujúca medzinárodná konferencia OSN pre financovanie a rozvoj bola naplánovaná, aby posúdila pokrok urobený v oblasti Monterreyského konsenzu, ktorý sa stal medzníkom v dohodách Severu a Juhu o rozvojových princípoch. Stretnutie v Dauhe taktiež nasmeruje monterreyskú agendu smerom na výzvy ako klimatické zmeny, potraviny a poľnohospodárstvo, ktoré sa od roka 2002 výraznejšie zviditeľnili.

Predstavitelia OSN zdôrazňujú, že na revízii Financovania pre rozvoj ("FfD") bude najvyššia účasť z celého sveta s najviac otvoreným prístupom zo všetkých formálnych medzivládnych stretnutí o ekonomických záležitostiach, ktoré sa konali od prudkého poklesu na finančných trhoch v druhej polovici tohto roku. Kľúčovú rolu budú zohrávať aj predstavitelia Svetovej banky, Medzinárodný menový fond a Svetová obchodná organizácia.

Rokovania v New Yorku o záverečnom dokumente sú momentálne v plnom prúde, pretože generálny tajomník OSN Pan Ki-mun a ďalšie hlavy multilaterálnych organizácií varujú pred stratami, ktoré si spomalenie ekonomiky môže od rozvojových krajín a chudobných populácií vyžiadať. Existujú obavy, že kríza by mohla mať hrozivý dopad na obchod, poskytovanie pomoci, investičné toky a možný vzostup protekcionizmu. Generálny tajomník OSN Pan pozval hlavy štátov na predbežné stretnutie na 28. novembra, ktorého spoluhostiteľom bude katarský emir a kde sa bude diskutovať o spôsoboch ako riešiť finančnú krízu a spomalenie ekonomiky.    

Rozvoj rok v pozornosti OSN

Konferencia v Dauhe vrcholí práve v roku mimoriadnych nepokojov na finančných trhoch. Rovnako to však bol aj rok zvýšenej aktivity OSN, kedy sa okrem oblasti rozvoja zaoberala aj 12. Konferenciou OSN o obchode a rozvoji a v prvej polovici roku 2008 vytvorením pracovnej komisie zloženej zo zástupcov agentúr OSN pre globálnu potravinovú krízu. V septembri sa generálnemu tajomníkovi OSN na stretnutí na vysokej úrovni v New Yorku podarilo vyzbierať spolu viac ako 17 miliárd amerických dolárov v rámci záväzkov na podporu Miléniových rozvojových cieľov a v októbri sa vo Valnom zhromaždení OSN konala neformálna rozprava o globálnej finančnej kríze.

Počas stretnutia, ktorého hostiteľom je Katar, sa budú v konferenčnom centre pripojenom k rekreačnému stredisku Sheraton Doha Resort a v hoteli Convention Hotel konať plenárne zasadnutia a šesť interaktívnych okrúhlych stolov. V dňoch 26. - 27. novembra mu bude predchádzať Dauhaské globálne fórum občianskej spoločnosti (Doha Global Civil Society Forum) a 28. novembra druhé Medzinárodné obchodné fórum (International Business Forum). Ďalšie sprievodné podujatia zorganizujú vlády, agentúry OSN, súkromný a tretí sektor.

Pozadie podujatia

Prvé stretnutie na úrovni summitu financované OSN zamerané na finančné a s tým spojené otázky týkajúce sa globálneho rozvoja a medzinárodnej ekonomickej spolupráce sa konalo v mexickom Monterrey v roku 2002. Päťdesiat hláv štátov a viac ako 200 ministrov financií, zahraničných vecí, rozvoja a obchodu ako aj lídri obchodného sektora a občianskej spoločnosti sa pridali k hlavám organizácií ako OSN, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Svetová obchodná organizácia. Šiesta časť Monterreyského summitu, ktorá vyplynula zo summitu, je najkomplexnejšou a najsmerodajnejšou výpoveďou o rozvojových princípoch, ku ktorým sa formálne zaviazali rozvojové aj vyspelé krajiny. Záväzky podpísané v Monterrey naznačili zvrat v predchádzajúcom niekoľko desiatok rokov dlhom oslabení či stagnácii v úrovni rozvojovej pomoci. Rozvojový summit 2002 taktiež ohlásil začiatok novej éry v spolupráci medzi bretton-woodskymi inštitúciami, WTO a OSN.

Plán mediálnych podujatí

 • 24. november: Otvorenie akreditácie pre médiá v dauhaskom Konferenčnom centre.
 • 28. november: Stretnutie na vysokej úrovni o globálnej finančnej kríze zvolané emirom Kataru a generálnym tajomníkom OSN. Tlačová konferencia alebo neformálne stretnutie pre médiá budú vopred oznámené.
 • 29. november: Otvorenie revíznej konferencie Financovanie pre rozvoj. Úvodný prejav prednesú emir Kataru, predseda Valného zhromaždenia a generálny tajomník OSN.
 • 29. november: Na plenárnom zasadnutí urobí z každej delegácie krátke vyhlásenie
 • 2.december: hlava štátu alebo predseda vlády alebo  minister. Zoznam rečníkov bude k dispozícii v mediálnom centre.

Na oddelenom fóre budú podľa potreby prebiehať rokovania o dokončovaní schváleného záverečného dokumentu.

Tlačový hovorca/ hovorkyňa konferencie bude organizovať denný tlačový brífing - časový rozvrh bude dodatočne oznámený.

Šesť okrúhlych stolov bude prebiehať na nasledujúce témy: 

 • 29. november   (15.00 - 18.00 hod.): Mobilizácia domácich finančných zdrojov pre rozvoj
 • 30. november   (10.00 - 13.00 hod.): Mobilizácia medzinárodných finančných zdrojov pre rozvoj: priame zahraničné investičné a ďalšie, súkromné prílevy financií
 • 30. november   (15.00 - 18.00 hod.): Medzinárodný obchod ako motor pre rozvoj
 • 1 december      (10.00 - 13.00 hod.): Zvyšovanie medzinárodnej finančnej a technickej spolupráce pre rozvoj
 • 1. december     (15.00 - 18.00 hod.): Zahraničné dlhy
 • 2. december (10.00 - 13.00 hod.) : Zaostrené na systémové problémy: posilňovanie súdržnosti a zásadovosti v medzinárodných monetárnych, finančných a obchodných systémoch na podporu rozvoja.

* *** *

Pre viac informácií, kliknite na http://www.un.org/esa/ffd/

Všetky oficiálne stretnutia a tlačové konferencie budú vysielané na internete na www.un.org/webcast

Akreditácia médií: detailné informácie a on-line prihlášku nájdete na webovej stránke  Oddelenie OSN pre akreditáciu médií a spoluprácu (UN Media Accreditation and

Liaison Unit): www.un.org/media/accreditation.

Kontakt pre médiá:     

Newton Kanhema
UN DPI
Tel.: (+1-212) 963 5602
E-mail: kanhema@un.org

Pragati Pascale
UN DPI
Tel.:(+1-212) 963 6870
E-mail: pascale@un.org

Tim Wall
UN DPI
Tel.:(+1-212) 963 5851
E-mail: wallt@un.org

Informácie o hoteli:

ubytovanie v Dauhe, Katar
E-mail: htl.rsvn@mofa.gov.qa
Fax: (+974) 443 5954