Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/061
5. avgust 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Mladi in klimatske spremembe: čas za dejanja"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu mladih, 12. avgust 2008

Dunaj, 12. avgust (Informacijska služba ZN) - Čeprav je znanost o podnebnih spremembah kompleksna, so dejstva preprosta: naš svet se pomika proti težavam. Slednjega sem se zavedal zadnje leto, ko sem obiskal Antarktiko. Tamkajšnje ledene gmote iz pradavnine se talijo hitreje, kot bi se po naravnih zakonih morale. Nenaslovljeno ostaja dejstvo, da klimatske spremembe lahko ovirajo razvoj, ki je bil zastavljen v okviru doseganja milenijskih razvojnih ciljev. Še več, klimatske spremembe lahko imajo resne posledice za mednarodni mir in varnost. Če ne naredimo radikalnih sprememb v načinu našega življenja, bo v času, ko bo mladina iz leta 2008 dosegla mojo starost, svet postal verjetno bolj ali manj človeku neprijazen za bivanje.

Tema letošnje tradicionalne slovesnosti ob mednarodnem dnevu mladine je "Mladi in klimatske spremembe: čas za dejanja". Današnja mladina bo nosila posledice klimatskih sprememb, zahvaljujoč nesrečni zapuščini njihovih prednikov. V velikem številu držav v razvoju je mladina - še posebej deklice in mlade ženske - pogosto odgovorna za kmetovanje, iskanje vodnih virov in zbiranje lesa za kurjavo. Tovrstna opravila bodo v bodoče vedno težja naloga, saj klimatske spremembe vplivajo na razpoložljivost vodnih virov, kmetijsko produktivnost in preživetje ekosistemov. Zadovoljevanje omenjenih potreb bo tako zahtevalo vedno več časa, in sicer na račun izobraževanja oziroma bolj produktivnih dejavnosti.

Vendarle je položaj mladih ustrezen, da lahko že sedaj prispevajo v boju proti klimatskim spremembam. So dovolj spretni pri širjenju novih navad in tehnologij. Nadalje so prilagodljivi in lahko hitro ustvarijo nizko ogljične stile življenja in temu primerne kariere, kot del njihovega vsakdana. Mladi naj dobijo možnost, da so dejaven del v procesu odločanja na lokalni, nacionalni in globalni ravni. Le tako lahko podpirajo spodbude, ki bodo vodile v oblikovanje daljnosežne zakonodaje.

Prav zagnanost mladih bomo potrebovali še v izobilju, v kolikor bo svet strmel k prehodu na čistejše, bolj trajnostne oblike energije, vključno z obnovljivimi viri. Prehod na nizko ogljično gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti, pri čemer upamo, da bo današnja mladina takšen prehod še doživela. Ne nazadnje, gospodarska rast, ki bo posledica čiste energije in tehnoloških inovacij, bo ustvarjala dodatna delovna mesta, ki lahko v bodoče zmanjšajo globalni problem nezaposlenosti mladih.

Ob mednarodnem dnevu mladih nagovarjam vso mladino širom sveta, da vlagajo svojo zagnanost in bistre ideje v oblikovanje bolj varnega in trajnostnega planeta.

* *** *