Tlačové správy

UNIS/SGSM/061
5. augusta 2008

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon:

"Mládež a klimatické zmeny: Čas konať"

Odkaz k medzinárodnému dňu mládeže, 12 augusta 2008

VIEDEŇ, 12 august 2008 (Informačná služba OSN) -- Napriek tomu, že veda o klimatických zmenách je zložitá, fakty sú jasné: náš svet sa rúti do problémov. Videl som to minulý rok, keď som navštívil Antarktídu, kde sa prastarý ľad roztápa omnoho rýchlejšie, ako by sme pôvodne očakávali. Ak by sme klimatické zmeny nechali bez povšimnutia, mohli by zmariť úsilie, ktoré bolo vynaložené na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov, čo by mohlo mať vážny dopad na mier a bezpečnosť. Ak radikálne nezmeníme spôsob nášho života, tak v čase, keď mladá generácia roku 2008 dosiahne môj vek, sa svet môže stať nehostinným miestom.

Témou tohoročného Medzinárodného dňa mládeže je "Mládež a klimatické zmeny: čas konať". Dnešní mladí ľudia sú tí, ktorí kvôli nešťastnému dedičstvu svojich predkov budú niesť následky klimatických zmien. Obzvlášť v mnohých rozvojových krajinách sú mladí - najmä dievčatá a mladé ženy - často zodpovední za pestovanie plodín, hľadanie vody a zbieranie palivového dreva. Tieto úlohy budú ešte ťažšie a zoberú im ešte viac času zo vzdelávania alebo iných užitočných aktivít, pretože klimatické zmeny budú mať dopad na dostupnosť vody, poľnohospodársku produktivitu a prežitie ekosystémov.

Aj mladí ľudia sú rovnako tými správnymi ľuďmi, ktorí môžu už teraz prispieť k tomuto boju. Sú obratní v šírení nových návykov a technológií. Vedia sa prispôsobiť a rýchlo si osvojiť životný štýl produkujúci nízke emisie oxidu uhličitého. Mládež by preto mala dostať možnosť aktívne sa zúčastniť na rozhodovaní na lokálnej, národnej a globálnej úrovni. Môžu tiež aktívne podporiť tie iniciatívy, ktoré povedú k schváleniu legislatívy s dlhodobým dopadom.

Pri hľadaní čistejších, udržateľnejších foriem energie, vrátane obnoviteľných zdrojov, budeme veľmi potrebovať mladého ducha. Prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého, ku ktorému dúfajme dôjde ešte počas života dnešných mladých ľudí, ponúka úžasné možnosti.  Predovšetkým ekonomický rast na báze čistej energie a technologických inovácií, ktorý vytvorí nové pracovné príležitosti, môže pomôcť zmierniť celosvetový problém s nezamestnanosťou mladých.

V tento Medzinárodný deň mládeže vyzývam mladých ľudí na celom svete, aby investovali svoju energiu a brilantné nápady do vytvorenia bezpečnejšej a udržateľnejšej planéty.

* *** *