Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/064
1. september 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Nepismenost ima neposreden vpliv na človekovo zdravje"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu pismenosti, 8. september 2008

Dunaj, 8. september (Informacijska služba ZN) - Na svetu je eden od petih odraslih nepismen, kar znaša okoli 774 milijonov ljudi, ki živijo brez dostopa do obsežne globalne zakladnice pisne komunikacije. Petinsedemdeset milijonov otrok ne obiskuje šole in na milijone mladih jo zapusti brez zadostne stopnje pismenosti, ki bi jim omogočala aktivno sodelovanje v družbi. Omenjena števila opozarjajo tako posameznike kot različne družbe na pomen širjenja pismenosti po vsem svetu; živimo namreč v informacijski družbi, v kateri ta števila postajajo še bolj pereča.

Tema letošnje tradicionalne slovesnosti ob mednarodnem dnevu pismenosti se glasi »Pismenost in zdravje«, katere namen je pritegniti več pozornosti na povezavo med omenjenima pojmoma.  Nepismenost ima neposreden vpliv na človekovo zdravje. Ljudem onemogoča, da bi lahko prebrali navodila na zdravilih, prav tako tudi težje spoznavajo dejstva o aidsu, malariji in drugih nalezljivih boleznih. Ker sta dve tretjini nepismenih prav ženske in dekleta, te pa pogosto nosijo breme skrbi za bolne člane družine, nimajo zadostnega znanja o preventivi in zdravstvenih storitvah in še več - ne vedo niti, kako uporabljati zdravila in druge oblike zdravljenja, ki rešujejo življenja.

Za povečanje pismenosti so ključne dobro oblikovane politike in povečano vlaganje v opismenjevanje. Pismenost je nepogrešljiva pri doseganju Milenijskih razvojnih ciljev, predvsem tistih dveh, ki zadevata izboljšanje zdravja mater in boj proti virusu HIV ter malariji. Odzvati se je potrebno tudi na svetovno najbolj pomembne izzive javnega zdravstva. Spremenimo to obvezo na mednarodni dan pismenosti v bolj prodorno delovanje prav vsi - tako vlade, sistem Združenih narodov in podporniki kot tudi civilna družba. Pismenost za vse bo koristila vsem nam.

* *** *