Sporočila za javnost

UNIS/SGSM/073
14. oktober 2008

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Razmisliti moramo o globoki in sistematični reformi"

Izjava generalnega sekretarja ZN ob finančni krizi, 13. oktober 2008


Dunaj, 14. oktober (Informacijska služba ZN) -
Globalna finančna kriza je močno prizadela svetovno ekonomijo. Ta vikend so se v Washingtonu f inančni ministri ključnih prizadetih ekonomij ter Mednarodni monetarni in finančni odbor Mednarodnega denarnega sklada (IMF) dogovorili o skupni akciji, s katero želijo ponovno vzpostavi zaupanje v finančne trge. Dobra stran dogovora ni samo v omenjenem cilju, ampak tudi bolj koordinirani ukrepi , vključno z direktnim posredovanjem vlad večjih svetovnih ekonomij pri rekapitalizaciji bančnih sistemov in garancijah za hranilne vloge preprostih ljudi.

Zelo sem zaskrbljen zaradi vpliva finančne krize na države v razvoju, še posebej najbolj revne, in možnim resnim nazadovanjem, ki ga le ta lahko povzroči pri trudu za doseganje velikih ciljev. Svetovna banka in Mednarodni denarni sklad sta se sicer odločila, da revnim državam priskrbita nova nujna likvidna sredstv a za pomoč pri spopadanju z njenimi posledicami , vendar je potrebno narediti še več.

Pri Združenih narodih moramo nujno razmisliti o multilateralni akciji za ublažitev vplivov nedavnih dogodkov oziroma le-to postaviti na razvojno agendo organizacije. Pokriti moramo celotno paleto različnih tem , povezanih z vplivi finančne krize, in sicer od Milenijskih razvojnih ciljev do prehrambene in energetske krize kot tudi izzive, povezane s podnebnimi spremembami. Na tem mestu sem prepričan , da nam konferenca o razvojnem financiranju v Dohi, ki bo potekala naslednji mesec, ponuja izjemno priložnost za razmislek o trenutnih dogodkih. Preko nje se lahko tudi zavežemo, da trenu tne finančne razmere ne bodo spodkopale obstoječih obvez, ki stremijo k zagotavljanju dodatne pomoči in drugih finančnih sredstev pri doseganju mednarodno sprejetih razvojnih ciljev.

Poudariti pa je potrebno, da ad-hoc način, s katerim so se posamezne vlade odzvale na upravljanje s to krizo, kaže na resno luknjo v trenutnem svetovnem finančnem sistemu. Da bi zagotovili trajno stabilnost in va rovanje ekonomskega napredka tako razvitih držav kot držav v razvoju, moramo premisliti o globoki in sistematični reformi. Slednja mora temeljiti na multilateralizmu, ki bo s skupnimi močmi ustvaril globalni finančni sistem, s katerim bomo lažje zadovoljeval izzive 21. stoletja.

* *** *