Tlačové správy

UNIS/SGSM/073
14. októbra 2008

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon:

Vyhlásenie generálneho tajomníka OSN ku globálnej finančnej kríze

VIEDEŇ, 14. októbra (Informačná služba OSN) - Globálna finančná kríza je pre svetovú ekonomiku tvrdým úderom. Spoločné kroky ministrov financií kľúčových ekonomík zasiahnutých krízou, Medzinárodného monetárneho a Finančného výboru Medzinárodného menového fondu (IMF) vo Washingtone, ktoré mali za cieľ obnovenie dôvery vo finančné trhy, je chvályhodný, my však potrebujeme koordinovanejší prístup, ktorý by zahŕňal aj priamu intervenciu vlád veľkých ekonomík s cieľom rekapitalizovať bankový systém a garantovať úspory bežných ľudí.

Hlboko ma znepokojuje dopad krízy na krajiny rozvojového sveta a obzvlášť na najchudobnejších z chudobných ako aj vážne prekážky, ktoré pravdepodobne ovplyvnia naše úsilie dosiahnuť naše hlavné ciele. Iniciatíva Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu poskytnúť novú núdzovú likviditu pre chudobné krajiny by im mohla pomôcť oslabiť niektoré dôsledky tejto krízy. Potrebujeme však urobiť ešte viac. 

V OSN musíme zvážiť naliehavé multilaterálne kroky, ktoré by zmiernili dopad nedávnych udalostí na rozvojovú agendu organizácie, a síce na celú paletu problémov počnúc Miléniovými rozvojovými cieľmi až po potravinovú a energetickú krízu, ako aj problém klimatických zmien. V tejto súvislosti mám veľmi silný pocit, že Financovanie pre rozvojovú konferenciu budúci mesiac v Dohe, bude pre nás významnou príležitosťou na to, aby sme prehodnotili doterajšie výsledky a zabezpečili, aby súčasné finančné problémy nepodkopávali záväzky, ktoré sme už na seba prevzali; tieto sa týkajú poskytnutia väčšej pomoci a ďalších finančných zdrojov na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov. 

Ad hoc spôsob, akým museli vlády reagovať pri zvládaní krízy, odhaľuje medzery v súčasnom svetovom finančnom systéme. Na to, aby sme zaistili kontinuálnu stabilitu a  vytvorili ochranu hospodárskych výsledkov v rozvinutých aj rozvojových krajinách, musíme ešte zvážiť hlboké a systémové reformy globálneho finančného systému, založené na multilateralizme prístupnom pre všetkých, vďaka čomu budeme môcť lepšie odpovedať na výzvy 21. storočia.

* *** *