Sporočila za javnost

UNIS/INF/338
13. oktober 2009

 

SPOROČILO ZA MEDIJE

Vstani in ukrepaj: 16. - 18. oktober 2009

Vikend globalne iniciative proti revščini in neenakosti

DUNAJ, 13. oktober (Informacijska služba ZN) - Že četrto leto zapored poteka iniciativa "Vstani in ukrepaj za takojšnjo odpravo revščine!". Letos bo potekala od 16. do 18. oktobra, ko bo na milijone ljudi po vsem svetu pozvalo svetovne voditelje, da se zavzemajo proti revščini in za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev (MRC). Iniciativa sovpada z mednarodnim dnevom boja za odpravo revščine. V letu 2008 se je iniciativi priključilo 116,9 milijona ljudi po vsem svetu, od katerih jih je večina iz revnih držav. S tem so podrli Guinnessov svetovni rekord za največje množično zborovanje v zgodovini človeštva.

Samo šest let nas še loči do skrajnega roka leta 2015, do katerega so se svetovni voditelji obvezali, da bodo dosegli MRC. Ljudje po vsem svetu zahtevajo, da se njihovi voditelji držijo obljub iz leta 2000 o odpravi skrajne revščine in njenih vzrokov. Milenijski obvezi, ki zadevata opolnomočenje žensk in zmanjšanje smrtnosti mater za tri četrtine do leta 2015, sta najmanj napredovali. Zavedati se moramo, da so ženske največje žrtve pogubnih vplivov finančne, prehranske in podnebne krize, saj je delež žensk in otrok med vsemi revnimi več kot 70-odstotni.

Glede na našteto se letošnje množično zborovanje tematsko osredotoča na vlogo žensk pri premagovanju revščine. V ta namen bodo potekali dogodki v več kot 131-ih državah, kjer bodo udeleženci pozivali voditelje k odpravi lakote in smrtnosti mater ter k zagotavljanju pravic žensk. Nekateri dogodki bodo tudi pozivali h konkretnim dogovorom na konferencah ZN o podnebnih spremembah in o Milenijskih razvojnih ciljih.

Pričakuje se, da bo letošnje gibanje doseglo na tisoče zakonodajalcev, vključno s parlamentarci, župani, senatorji, ministri in drugimi voditelji. Na milijone ljudi se bo zbralo po vsem svetu, da opozori svoje izvoljene voditelje, naj dajo visoko prioriteto MRC v lokalnih in nacionalnih politikah, načrtih in proračunih. Načrtovani dogodki vključujejo shode in koncerte, srečanja v šolskih dvoranah in mestnih hišah, obiske pri politikih in množične SMS kampanje.

Avstrija

Šolarji iz številnih dunajskih šol bodo obiskali zaposlene Združenih narodov na Dunajskem mednarodnem centru, da se priključijo letošnji iniciativi Vstani in ukrepaj in tako podprejo milijone drugih po vsem svetu, ki se bodo prav tako priključili temu gibanju. V petek, 16. oktobra opoldne, bodo udeleženci povabljeni s strani direktorja Informacijske službe ZN, Maherja Nasserja, da preberejo zaobljubo proti revščini in povežejo trakove v simbolični vozel, ki bo spomnil svetovne voditelje na njihove obljube iz Milenijskega srečanja leta 2000.

Avstrijska nevladna organizacija in platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Globalna odgovornost, bo ob podpori Milenijske kampanje Združenih narodov organizirala dogodek v dunajskem Muzejskem kvartirju, in sicer 17. oktobra. Nastopili bodo brazilska glasbenica Celia Mara, SambAttac in avstrijski hip-hop glasbenik Skero (Texta), ki bodo s skupnimi močmi zahtevali od svetovnih voditeljev in vlad, da se držijo svojih obljub in izrazijo svojo podporo odpravi revščine ter doseganju MRC do leta 2015. Za več informacij o dogodku obiščite: http://www.globaleverantwortung.at/start.asp?ID=229969

Madžarska

Tudi madžarsko študentsko društvo, ki redno izvaja simulacije Generalne skupščine ZN, bo izvedlo dogodek posvečen Vstani in ukrepaj, in sicer na Univerzi Corvinus v Budimpešti.

Slovaška

Nevladna platforma Mladinski svet Slovaške (RMS) bo organizirala dogodek Vstani in ukrepaj s podporo Milenijske kampanje Združenih narodov. Deset srednjih šol iz Bratislave, Žiline in Sereda ter 500 mladostnikov med 15. in 19. letom se je pridružilo iniciativi. 16. oktobra bodo učiteljice in učitelji na teh šolah razdelili informativne letake o MRC in kampanji Vstani in ukrepaj ter 15 minut posvetili razgovoru o prejetem gradivu, iniciativi Vstani in ukrepaj ter naredili skupinske slike. Vsak mladostnik bo dobil letak, s katerim bo lahko širil vest o Milenijskih razvojnih ciljih med svojimi vrstniki. Za več informacij o dogodku obiščite: http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=31502

 

Slovenija

Društvo za Združene narode za Slovenijo in Slovenska filantropija organizirata 16. oktobra v Ljubljani dogodek posvečen Vstani in ukrepaj. Dogodek podpira Milenijska kampanja Združenih narodov, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, MEDIP in Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju. Slavnostni govornik je predsednik Republike Slovenije, nj. eksc. dr. Danilo Türk. Sledilo bo predvajanje dokumentarca Slovenske filantropije in Studia 12 o vsakdanjem življenju žensk v Ugandi. Društvo za Združene narode za Slovenijo bo uradno predstavilo svojo novo publikacijo o MRC, kateri bo sledila okrogla miza z uglednimi gosti na temo tretjega razvojnega cilja, in sicer zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske. Za zaključek bo imel koncert Adi Smolar, katerega besedila povzdigujejo človekovo dostojanstvo, naslavljajo družbeno nepravičnost in spodbujajo premislek. Po osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji bodo hkrati potekali dogodki posvečeni iniciativi Vstani in ukrepaj. Za več informacij o dogodku obiščite: www.milenijski-cilji.si.

***

Informacije o kampanjah:

Milenijsko kampanjo Združenih narodov je ustanovil generalni sekretar ZN leta 2002. Kampanja podpira civilno družbo pri svojih prizadevanjih, da opozarja svoje vlade, naj se držijo obljub o doseganju Milenijskih razvojnih ciljev. Milenijske razvojne cilje je sprejelo 189 svetovnih voditeljev iz bogatih in revnih držav kot del Milenijske deklaracije, ki je bila podpisana leta 2000. Ti voditelji so se zavezali, da bodo dosegli te cilje do leta 2015. Naša obljuba je preprosta: mi smo prva generacija, ki lahko odpravi revščino in nikakor noče zamuditi te priložnosti. Za več informacij obiščite: www.endpoverty2015.org.

Svetovni poziv k boju proti revščini (GCAP) je zveza civilne družbe, ki vključuje družbena gibanja, mednarodne nevladne organizacije, sindikate, družbene skupine, ženske organizacije, verske in mladinske skupine, lokalna društva in izvajalce kampanj. Po vsem svetu obstaja več kot 100 nacionalnih koalicij oziroma platform. GCAP poziva svetovne voditelje, da se držijo svojih obljub za odpravo revščine in neenakosti. GCAP torej poziva k dejavnostim, ki poudarjajo družbeno odgovornost, pravično vladanje in uresničevanje človekovih pravic; pravično trgovino; več razvojne pomoči, ki naj bo tudi boljša; odpis dolgov; varovanje okolja; mir in varnost, kot tudi enakopravnost med spoloma in pravice žensk. Za več informacij obiščite: www.whiteband.org.

* *** *

Za več informacij, avdio-vizualne vsebine in drugo obiščite
www.standagainstpoverty.org ali se obrnite na:

Kara Alaimo
Milenijska kampanja Združenih narodov
Telefon: (+1-212) 906-6399
E-pošta: Kara.Alaimo@undp.org

Ciara O'Sullivan
Svetovni poziv k boju proti revščini
Telefon: (+34-679) 594-809
E-pošta: Ciara.osullivan@whiteband.org