Tlačové správy

UNIS/INF/338
12. október 2009

Informačný materiál pre médiá

VSTAŇ a UROB NIEČO: 16. - 18. október 2009

Víkend v znamení celosvetovej mobilizácie proti chudobe a nerovnosti

VIEDEŇ, 12. október (Informačné centrum OSN) - Už po štvrtý krát sa bude tento rok 16. - 18. októbra konať celosvetová mobilizačná kampaň "Vstaň, urob niečo, skoncuj s chudobou teraz!" ("Stand Up, Take Action, End Poverty Now!"), kedy milióny ľudí na celom svete vyzvú svetových lídrov, aby odstránili extrémnu chudobu a splnili Miléniové rozvojové ciele (MRC). Táto mobilizačná kampaň, ktorá prebieha v období, kedy si zároveň pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, zaznamenala v roku 2008 rekordnú účasť 116,9 miliónov ľudí, väčšinou z chudobných krajín, ktorí týmto prekonali Guinessov svetový rekord za najväčšiu mobilizáciu ľudí v celej histórii ľudstva.

Keďže do roku 2015, dokedy sa svetoví lídri zaviazali splniť Miléniové rozvojové ciele, dnes zostáva už len šesť rokov, ľudia na celom svete požadujú, aby ich vlády dodržali sľuby týkajúce sa odstránenia extrémnej chudoby a jej základných príčin, ku ktorým sa zaviazali v roku 2000. V cieľoch týkajúcich sa posilňovania postavenia žien a zníženia úmrtnosti matiek o tri štvrtiny do roku 2015 bol dosiahnutý mierny pokrok. Ženy obzvlášť zasiahol zničujúci dopad finančnej, potravinovej a klimatickej krízy, pričom ženy a deti predstavujú 70% populácie žijúcej v chudobe.

Hoci všetky ciele ostávajú naďalej prioritou, tohtoročná mobilizačná kampaň sa sústredí na ženy; počas nej sa budú konať sprievodné akcie vo viac ako 131 krajinách vyzývajúce svetových lídrov na odstránenie hladu, úmrtnosti matiek a zabezpečenie práv žien. Niektorí organizátori mobilizáciu využijú na ovplyvnenie celosvetového rozhodovacieho procesu na Konferencii OSN o klimatických zmenách a Miléniových rozvojových cieľoch.

Očakáva sa, že kampaň bude mať tento rok dopad na tisícky zákonodarcov - poslancov, primátorov, senátorov, ministrov a hlavy štátov. Milióny ľudí na celom svete sa zhromaždia, aby lídrom, ktorých si zvolili, pripomenuli, že v politike, plánoch a rozpočtoch na miestnej a národnej úrovni majú Miléniové rozvojové ciele prioritu.

Medzi plánované aktivity patria manifestácie, koncerty, stretnutia na školách a radniciach, návštevy delegácií u politikov a masové sms-kové kampane.

Slovensko

Mimovládna organizácia Rada mládeže Slovensko (RMS) organizuje akcie v rámci kampane "Stand Up" - Vstaň a urob niečo s podporou Miléniovej kampane OSN. Desať škôl v Bratislave, Žiline, Seredi, Žiari nad Hronom, Hnúšti, Humennom, Starej Ľubovni a ďalších mestách a 500 študentov a študentiek vo veku 15 - 18 sa už na túto akciu v RMS zaregistrovali. 16. októbra učitelia na týchto školách budú distribuovať kartičky informujúce o Miléniových rozvojových cieľoch ako aj o kampani "Stand Up" a zo svojej vyučovacej hodiny venujú 15 minút, aby o tejto téme diskutovali, postavili sa proti chudobe a nerovnosti a odfotili sa. Študenti navyše dostanú letáčiky s pohľadnicami, aby mohli tieto informácie o Miléniových rozvojových cieľoch šíriť ďalej medzi mladými ľuďmi. Pre viac informácií navštívte webstránku http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=31502

***

O kampaniach:

Miléniová kampaň OSN bola zavedená generálnym tajomníkom OSN v roku 2002. Kampaň podporuje snahy občanov brať svoje vlády na zodpovednosť za to, ako pracujú na plnení Miléniových rozvojových cieľov. Miléniové rozvojové ciele boli prijaté 189 svetovými lídrami reprezentujúcich bohaté aj chudobné krajiny ako súčasť Miléniovej deklarácie, ktorá bola podpísaná v roku 2000. Títo predstavitelia sa dohodli na tom, že tieto ciele dosiahnu do roku 2015. Naše východisko je jednoduché: sme prvou generáciou, ktorá môže odstrániť chudobu a nechceme o túto príležitosť prísť. Pre viac informácií kliknite na webstránku www.endpoverty2015.org.

Celosvetová výzva na boj proti chudobe (GCAP) je mimovládne združenie hnutí, medzinárodných mimovládnych organizácií, odborov, komunitných skupín, organizácií žien, náboženských skupín a skupín mladých ľudí, miestnych asociácií a organizátorov kampaní spolupracujúcich na celom svete v rámci viac ako 100 národných koalícií a platforiem. GCAP vyzýva svetových lídrov, aby splnili svoje sľuby o ukončení chudoby a nerovnosti. GCAP obzvlášť žiada riešenia, ktorá sa zamerajú na problémy verejnej zodpovednosti, spravodlivého vládnutia a napĺňania ľudských práv; spravodlivého obchodu; rozsiahlejšej a lepšej pomoci;; odpustenie dlhov; klimatickej spravodlivosti; mieru a bezpečnosti ako aj rodovej rovnosti a práv žien. Pre viac informácií kliknite na www.whiteband.org

* *** *

Pre viac informácií, audiovizuálny obsah, rezerváciu interview alebo viac detailov o akciách kliknite na www.standagainstpoverty.org alebo kontaktujte:

Kara Alaimo
Miléniová kampaň OSN
Kara.Alaimo@undp.org
Telefónny kontakt: +1 212-906-6399

Ciara O'Sullivan
Celosvetová výzva na boj voči chudobe
Ciara.osullivan@whiteband.org
Telefónny kontakt: +34 679 594 809