UNIS/SGSM/125
22. junij 2009

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"S skupnimi močmi pomagajmo osebam, ki trpijo za posledicami odvisnosti od drog"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakoniti trgovini z njimi, 26. junij 2009

Dunaj, 26. junij (Informacijska služba ZN) - To leto obeležujemo 100 let sistema za nadzor drog, odkar pomnimo prvo srečanje Mednarodne komisije za opij v Šanghaju, katere cilj je bila zaustavitev 'epidemije' opija. V zadnjih letih pa so prav konvencije Združenih narodov pomagale naslavljati izzive povezane z zlorabo drog in zmanjšati negativne vplive drog na posameznike, družine in celotne družbe.

Zlorabo drog je mogoče preprečiti, zdraviti in nadzorovati. Države članice zato pozivam, da nadgradijo svoje preventivne ukrepe in vključijo zdravljenje odvisnosti v svoje programe javnega zdravstva. V ta namen bosta Svetovna zdravstvena organizacija in Urad Združenih narodov za droge in kriminal še naprej tesno sodelovala z vladami in drugimi partnerji pri uveljavljanju zdravljenja odvisnosti po vsem svetu.

Med drugim tudi pozivam za polno implementacijo Konvencije Združenih narodov proti mednarodnem organiziranem kriminalu in Konvencijo Združenih narodov proti korupciji. Slednje lahko pripomore pri preprečevanju in nadzoru z drogami povezanih kaznivih dejanj, ki skoraj po vsem svetu predstavljajo resno grožnjo varnosti.

Potrebujemo več razvojne pomoči in krepitev vladavine prava v državah, ki niso kos preprečevanju gojenja, proizvodnje in trgovanja s prepovedanimi drogami. Brez ukrepanja tvegamo nestabilnost teh držav in njihovo odmikanje od doseganja Milenijskih razvojnih ciljev.

Dajmo na mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakoniti trgovini z njimi s skupnimi močmi pomagati osebam, ki trpijo za posledicami odvisnosti od drog, in zmanjšajmo število nevarnih predelov tega sveta, kjer se droge proizvajajo, preprodajajo in uživajo.

* *** *