UNIS/SGSM/125
22. jún 2009

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Spolupracujme, aby sme pomohli ľuďom trpiacim drogovou závislosťou"

Posolstvo k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu, 26. jún 2009

VIEDEŇ, 26. jún (Informačné centrum OSN) -Tento rok si pripomíname jedno storočie kontrolovania drog - 100 rokov odkedy sa v Šanghaji stretla Ópiová komisia, aby zastavila ópiovú epidémiu. Dohovory OSN v nedávnom období pomohli zamerať sa na problém zneužívania drog a znížiť strašnú daň, ktoré si drogy vyberajú od jednotlivcov, rodín a komunít.

Zneužívaniu drog je možné predchádzať, je možné ho liečiť a aj kontrolovať. Vyzývam členské štáty, aby aktualizovali svoje opatrenia v oblasti prevencie a začlenili liečbu drogovej závislosti do programov verejného zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia a Úrad OSN pre drogy a kriminalitu pokračuje v spolupráci s vládami a ďalšími partnermi na rozširovaní liečby drogovej závislosti po celom svete.

Ďalej vyzývam k plnej implementácii Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Dohovoru OSN proti korupcii. Tieto nástroje môžu napomôcť snahe zabrániť a kontrolovať kriminalitu spojenú s drogami, ktorá predstavuje vážne bezpečnostnú hrozbu v mnohých regiónoch sveta.

Väčšia rozvojová pomoc a posilnenie vlády práva sú potrebné v krajinách, ktoré sú náchylné na pestovanie, výrobu a obchodovanie s nelegálnymi drogami. Bez týchto základných princípov štátom hrozí nestabilita a dokonca aj to, že budú nútené čeliť ešte väčším výzvam pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov.

V tento Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodovaniu sa všetci spojme a pomôžme ľuďom, ktorí trpia drogovou závislosťou a spoločne znížme počet nebezpečných miest na tejto planéte, kde sa drogy vyrábajú, obchoduje sa s nimi a kde sa drogy konzumujú.

* *** *