Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/373
23. junij 2010

Ocena napredka pri doseganju milenijskih razvojnih ciljih je spodbudila nove kampanje za krepitev zdravja mater in zmanjšanja smrtnosti otrok

DUNAJ, 23. junij (Informacijska služba ZN) - Zadnji statistični podatki o umrljivosti mater in otrok bodo najverjetneje spodbudili voditelje skupine G8, da dolgo spregledano mednarodno razvojno sodelovanje v letu 2010 dodajo med svoje prioritete. Na svojem srečanju v nadaljevanju tedna bodo med drugim tudi govorili o ukrepih za zmanjšanje umrljivosti mater in otrok.

Danes predstavljeno letno poročilo Združenih narodov o doseganju vseh osmih milenijskih razvojnih ciljev (MRC) navaja, da je število smrti med otroki mlajšimi od petih let padlo iz 12,6 milijonov v letu 1990 na okrog 8,8 milijonov v letu 2008. Temu primerno se je zmanjšala tudi stopnja smrtnosti iz 100 smrti na 1000 novorojenih otrok na 72 v letu 2008 (znižanje za 28 odstotkov). Napredek pa kljub temu ni zadosten za doseganje četrtega MRC, ki namerava za dve tretjini zmanjšati smrtnost otrok med letom 1990 in 2015. Na milijone otrok tako vsako leto umre v tragično rosni mladosti.

Združeni narodi poročajo, da je bil napredek pri zmanjševanju smrtnosti mater dosežen v številnih državah, zadnji preliminarni podatki pa nakazujejo, da so bili uspehi kar precejšnji. Kljub temu je raven zmanjševanja smrtnosti močno pod 5,5-odstotnim zmanjšanjem na letni ravni, ki je potrebno za doseganje petega razvojnega cilja. Slednji si prizadeva med letom 1990 in 2015 zmanjšati smrtnost mater za tri četrtine. Na leto tako umre ogromno žensk zaradi zapletov med nosečnostjo ali med porodom, pri čemer jih več kot 99 odstotkov živi v razvijajočem se svetu.

"Že preveč dolgo je zdravje mater in otrok na repu doseganja MRC," je letos na sedežu ZN povedal generalni sekretar ZN Ban Ki-moon, ko je 14. aprila sprožil pobudo za skupne ukrepe na tem področju, in sicer s pomočjo vlad, podjetij, fundacij in organizacij civilne družbe. "Vsak izmed nas se zaveda, da je reševanje tega področja lahko gonilo razvoja," je povedal v nadaljevanju, ko je označil ženske kot nosilke razvoja, zdravje otrok pa kot osnovo za krepke, bolje izobražene in bolj produktivne državljane.

Zdravje mater je težko meriti, saj primanjkuje podatkov, hkrati pa so njihovi viri nezanesljivi, ker redko opredeljujejo glavne razloge za njihovo smrt. Kljub temu poročilo ZN o doseganju MRC navaja, da se je razkorak med podeželjem in urbanimi regijami pri zagotavljanju strokovne nege pri porodu zmanjšal. Vedno več žensk tako med nosečnostjo dobi strokovno zdravstveno oskrbo.

Šesti cilj: ukrepanje proti nalezljivim boleznim

Generalni sekretar Ban je svojo pobudo za vzpostavitev skupnega akcijskega načrta znotraj ZN opravičil z besedami, da bo tako lažje dosegel napredek pri preprečevanju virusa HIV/aidsa. Njegova pobuda je bila uspešna in predstavlja dober primer, kaj lahko dosežemo s koordiniranimi ukrepi, poročilo o doseganju MRC za leto 2010 pa uspehe na tem področju dodatno potrjuje.

"Zdi se, da se je širjenje virusa HIV v večini regij ustalilo, vedno več ljudi pa živi z boleznijo dlje in dlje," navaja poročilo. Podatki o napredku so potrditev, da uresničujemo šesti MRC, ki namerava zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje virusa HIV/aidsa. Smrtnost za aidsom je dosegla višek leta 2004, ko je umrlo okrog 2,2 milijona ljudi. Do leta 2008 se je davek aidsa znižal na 2 milijona smrti.

Šesti MRC se osredotoča na preprečevanje aidsa, malarije in tuberkuloze. Razširjenost tuberkuloze je v razvijajočih se regijah padla iz 310 primerov na 1000 prebivalcev v letu 1990 na 210 na 1000 v letu 2008. Čeprav je opazno zmanjšanje na svetovni ravni, žal temu ni tako v podsaharski Afriki, kjer se je v istem obdobju stopnja zvišala iz 300 primerov na 1000 prebivalcev na 490 na 1000. Stopnja umrljivosti za tuberkulozo se je po podatkih ZN v podsaharski Afriki povečevala vse do leta 2003, od takrat naprej pa se je stopnja smrtnosti zmanjševala, čeprav še vedno ni dosegla ravni iz leta 1990.

Polovico človeštva ogroža malarija. Poročilo o doseganju MRC za leto 2010 navaja, da je bilo v letu 2008 okrog 243 milijonov okužb z malarijo, od tega pa skoraj 863.000 smrtnih žrtev. Večina teh smrti pade na Afriko, in sicer 89 odstotkov.

Bolj natančni podatki obstajajo za hitro rast proizvodnje in rabe spalnih mrež proti insektom. Po vsej Afriki se je delež otrok mlajših od pet let, ki spijo pod zaščitnimi mrežami med letom 2000 in 2009 pomnožil. Omenjeno dejstvo bo vsekakor pripomoglo pri zmanjšanju umrljivosti otrok mlajših od pet let.

Svetovni voditelji za akcijski načrt do leta 2015

Na septembrskem vrhu ZN bodo svetovni voditelji poskušali doseči soglasje za akcijski načrt, ki bo gradil na dosedanjih uspehih in odpravljal zaostanke pri doseganju MRC do leta 2015. Pričakuje se več kot 100 voditeljev držav in vlad, vključno z visokimi predstavniki privatnega sektorja, fundacij in organizacij civilne družbe.

Na milenijskem vrhu ZN septembra 2000 so voditelji sprejeli osem milenijskih razvojnih ciljev, ki so postavili svetovna merila za zmanjšanje skrajne revščine in lakote, izboljšanje zdravja in dostopa do izobrazbe, opolnomočenje žensk in zagotovitev okoljske trajnosti do leta 2015.

Poročilo o doseganju MRC predstavlja oceno napredka pri doseganju ciljev po regijah, in sicer na letni ravni. Preko poročila se pridobi najbolj celovite in točne podatke o doseganju MRC. Podatke je zbralo več kot 25 agencij ZN in drugih mednarodnih organizacij. Poročilo je izdal Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve, Generalna skupščina ZN pa ga je določila kot uradni dokument za septembrski vrh o doseganju MRC. Vsi podatki, ki so bili uporabljeni pri pripravi poročila, so dostopni na mdgs.un.org.

Dodatne informacije, tiskovne materiale in medijske kontakte agencij ZN najdete na www.un.org/millenniumgoals.

* *** *

Stiki za medije:

Martina Donlon
Oddelek ZN za javno obveščanje (New York)
Telefon: (+1-212) 963-6816
E-pošta: donlon@un.org

Pragati Pascale
Oddelek ZN za javno obveščanje (New York)
Telefon: (+1-212) 963-6870
E-pošta: pascale@un.org

Sonja Wintersberger
Namestnica direktorja Informacijske službe ZN na Dunaju
Telefon: (+43-1) 26060-3430
E-pošta: sonja.wintersberger@unvienna.org
Spletna stran: www.unis.unvienna.org