Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/381
12. avgust 2010

Generalna skupščina bo danes, 12. avgusta, razglasila mednarodno leto mladih

Leto bo spodbujalo dialog in medsebojno razumevanje

DUNAJ/NEW YORK, 12. avgust (Informacijska služba ZN) - Danes bo v dvorani Generalne skupščine ZN razglašeno mednarodno leto mladih. Slavnostno razglasitev bodo zaznamovali številni govori, glasbeni nastopi, predvajanje videoposnetkov in recitali poezije. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon bo podal otvoritveni govor, s katerim se bo uradno tudi začelo mednarodno leto. Potekalo bo od 12. avgusta 2010 do 11. avgusta 2011 pod geslom 'Dialog in medsebojno razumevanje'.

Cilj mednarodnega leta je krepiti ideale miru, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti med generacijami, kulturami, verami in civilizacijami.

Generalni sekretar je v svojem sporočilu ob mednarodnem dnevu mladih izjavil naslednje: "V svetu, kjer se vedno bolj pogosto srečujejo in zbližujejo raznoliki ljudje, je izjemnega pomena, da se mladi naučijo pozornega poslušanja, empatije do drugih, sprejemanja različnega mišljenja in mirnega reševanja medsebojnih sporov."

Hkrati je tudi poudaril, da je potrebno "okrepiti prizadevanja po vključevanju mladih v oblikovanje politik, programov in v strukture odločanja, saj bodo imeli koristi tako oni kot vsak izmed nas."

Današnji svečani dogodek bodo zraven generalnega sekretarja z govorom zaznamovali tudi tunizijski minister za mladino, šport in šolstvo Samir Laabidi in stalni predstavnik Republike Benin pri Združenih narodih Jean-Francis Régis Zinsou.

V nadaljevanju bo podsekretar ZN Sha Zukang, ki vodi Oddelek ZN za ekonomske in socialne zadeve, predstavil delo Mreže agencij Združenih narodov za razvoj mladine (United Nations Inter-Agency Network on Youth Development). Izvršna direktorica Sklada ZN za prebivalstvo bo nato podala skupno izjavo vseh vodij agencij ZN, ki izražajo podporo sistemu ZN pri reševanju vprašanj povezanih z razvojem mladine. Direktorica pisarne Mednarodne organizacije dela v New Yorku, Jane Stewart, bo sprožila raziskavo o globalnih trendih zaposlovanja mladih (Global Employment Trends for Youth).

Mladinska predstavnica Maya Saoud in ameriška igralka, pevka in plesalka Monique Coleman bosta prav tako med govorci.

Chris Bashinelli, izvršni direktor spletnega TV medija Bridge the Gap, bo dogodek moderiral.

Svečanost bo spremljal še glasbeni nastop skupine The Bonde, projekcija zmagovalnih fotografij iz fotografskega tekmovanja za mlade 'Shoot Nations', recitali poezije, plesna predstava skupine 'Move for Autism' in predvajanje videoposnetkov o mladinskih temah.

Potekala bo tudi razstava o pogledih mladih na svetovne izzive z naslovom "Visual Voices: youth perspectives on global issues", ki bo na ogled javnosti na sedežu ZN v New Yorku od 2. avgusta do 10. septembra 2010.

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI

Na svetu je več kot 1,2 milijarde ljudi starih med 15 in 24 let, kar znaša okrog 18 odstotkov svetovnega prebivalstva. Mednarodno leto mladih predstavlja priložnost, da izpostavimo prispevek mladih pri ustvarjanju naše družbe, hkrati pa želimo povečati njihove možnosti pri polnem in učinkovitem sodelovanju v družbi.

Države v razvoju so dom za okrog 87 odstotkov vseh mladih, ki se soočajo z omejenim dostopom do različnih dobrin, zdravstvene oskrbe, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in ekonomskih virov.

Glede na to, da se svet sooča s številnimi med seboj povezanimi krizami, vključno s finančnimi in drugimi socio-ekonomskimi izzivi, so ključnega pomena prav naložbe v razvoj mladine in sklepanje partnerstev z njimi. Le tako lahko najdemo trajne rešitve za naše skupne probleme.

S sprejetjem resolucije 64/134, ki razglaša mednarodno leto mladih, so države članice ZN potrdile pomembnost vključevanja mladinskih vprašanj v globalne, regionalne in nacionalne razvojne načrte. Združeni narodi so si ob tem postavili tri med seboj povezane cilje, ki jih bodo vodili v njihovih prizadevanjih za dobrobit mladih. Ti cilji so: (1) Povečati zavzetost in naložbe za mlade; (2) Povečati soudeležbo mladih in partnerstva z njimi; in (3) Povečati medkulturno razumevanje med mladimi.

ZDRUŽENI NARODI in MLADINA

Leta 1985 so ZN praznovali prvo mednarodno leto mladih. Na deseto obletnico je Generalna skupščina sprejela Svetovni akcijski program za mladino (World Programme of Action for Youth), ki je vzpostavil politični okvir in smernice za ukrepe na nacionalni in mednarodni ravni, ki želijo izboljšati položaj mladine.

Danes Svetovni akcijski program za mladino igra pomembno vlogo pri razvoju mladih. Osredotoča se na krepitev nacionalnih zmožnosti na področju reševanja mladinskih vprašanj, hkrati pa povečuje kvaliteto in kvantiteto možnosti za njihovo participacijo v družbi.

Program Združenih narodov za mladino je temelj delovanja ZN na področju mladih. Izvaja številne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj mladine, vključno s povečevanjem učinkovitosti dela ZN na področju razvoja mladine. Tako se krepi sodelovanje znotraj sistema ZN preko Mreže agencij Združenih narodov za razvoj mladine.

Mladinske organizacije in tiste organizacije, ki se osredotočajo na mladino, spodbujamo, da sprožijo aktivnosti, ki praznujejo leto mladih, hkrati pa tudi, da sodelujejo v že obstoječih. Na spletni strani www.un.org/youth se lahko prijavijo na mesečne e-novice ZN posvečene mladinskim temam, in sicer 'Youth Flash', iz uradne spletne strani mednarodnega leta, social.un.org/youthyear, si lahko naložijo različne materiale zagovorništva in se priključijo mesečnim posvetom na www.facebook.com/UNyouthyear.

* *** *

Za več informacij o mednarodnem letu mladih lahko obiščete social.un.org/youthyear

Za vsebinska vprašanja se lahko obrnete na pomočnico vodje Mreže agencij Združenih narodov za razvoj mladine:

Nicola Shepherd
Telefon: (+1-917) 367-9282
E-pošta: shepherdn@un.org

ali na

Golda El-Khoury
Telefon: (+33-1) 4568-4547
E-pošta: g.elkhoury@unesco.org

Kontaktna oseba za medije:

Elizabeth Scaffidi
Telefon: (+1-212) 963-5834
E-pošta: scaffidi@un.org