Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/381
12. august 2010

Valné zhromaždenie dnes 12.augusta otvára Medzinárodný rok mládeže

Témou roka je dialóg a vzájomné porozumenie

VIEDEŇ/NEW YORK, 12. august (Informačné centrum OSN) - Dnešné otvorenie Medzinárodného roka mládeže v hale Valného zhromaždenia OSN sprevádza výber príhovorov, hudobných predstavení, videí a poézie. Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun úvodným prejavom otvorí Medzinárodný rok, ktorý bude trvať od 12.augusta 2010 do 11.augusta 2011 a ktorého témou bude Dialóg a vzájomné porozumenie.

Cieľom tohto medzinárodného roku je podporiť ideály mieru, dodržiavanie ľudských práv a solidarity medzi generáciami, kultúrami, náboženstvami a civilizáciami.

V odkaze vydanom pri tejto príležitosti generálny tajomník Pan Ki-mun povedal, že "vo svete, v ktorom sa zbližujú rôzni ľudia a tradície a sú v kontakte oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým, je rozhodujúce, aby sa mladí ľudia naučili pozorne počúvať, empaticky vciťovať do druhého, uznávať aj iný názor a byť schopní riešiť konflikty."

Vyzval na posilnenie snáh o "zapojenie mladých ľudí do politiky, programov a rozhodovacích procesov, z ktorých budú profitovať budúce aj naše generácie".

Okrem generálneho tajomníka svoj prejav ďalej prednesie minister pre mládež, šport a telesnú výchovu Tuniska Samir Laabidi a stály predstaviteľ Beninskej republiky pri OSN Jean-Francis Régis Zinsou.

Zástupca generálneho tajomníka OSN Sha Zukang z Oddelenia OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti predstaví Medziagentúrnu sieť OSN pre rozvoj mládeže a výkonná riaditeľka Populačného fondu OSN Thoraya Obaid prednesie spoločné vyhlásenie v mene hláv orgánov OSN vyjadrujúcich podporu systému OSN týkajúcu sa otázok rozvoja mládeže. Riaditeľka Medzinárodnej organizácie práce úradu v New Yorku Jane Stewart predstaví publikáciu Globálne trendy v zamestnávaní mládeže.

Predstaviteľka mládeže Maya Saoud a americká herečka, speváčka a tanečníčka Monique Coleman taktiež prednesú svoju reč.

Celú udalosť bude moderovať výkonný riaditeľ televízie Bridge the Gap TV Chris Bashinelli.

Hudobným predstavením sa predvedie skupina The Bonde, ďalej budú predstavené víťazné fotografie zo súťaže mladých fotografov "Shoot Nations", moderné predstavenie poézie, tanečné predstavenie skupinou "Move for Autism" ako aj videá týkajúce sa otázok mládeže.

V chodbových priestoroch OSN bude v čase od 2. augusta do 10. septembra prebiehať sprievodná výstava s názvom "Vizuálne hlasy: pohľad mládeže na globálne problémy".

VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI

Na svete žije viac ako 1,2 mld. ľudí vo veku 15 až 24 rokov, ktorí spolu tvoria približne 18 percent svetového obyvateľstva. Medzinárodný rok mládeže predstavuje príležitosť ukázať príspevok mladých pre spoločnosť a posilniť ich plnú a efektívnu účasť.

Rozvojové krajiny sú domovom 87 percent mladých ľudí, ktorí musia čeliť obmedzenému prístupu k zdrojom, zdravotníckej starostlivosti, vzdelávaniu, školeniam, pracovným a ekonomickým príležitostiam.

Zatiaľ čo svet čelí mnohým, často vzájomne sa prekrývajúcim krízam, vrátane finančných a iných socio-ekonomických problémov, investovanie do mládeže a jej partnerstva je kľúčom k nájdeniu trvalo udržateľných riešení.

Prijatím rezolúcie 64/134, ktorá vyhlasuje Medzinárodný rok mládeže, členské štáty OSN potvrdili význam miest s medzinárodnou komunitou pre začlenenie otázok mládeže do agendy globálneho, regionálneho a národného rozvoja. S cieľom usmerniť svoje snahy počas tohto medzinárodného roka sa OSN zameria na tri vzájomne súvisiace ciele: (1) zvýšenie záväzkov a investícií do mládeže; (2) zvýšenie účasti mladých ľudí a ich partnerstva a (3) zvýšenie medzikultúrneho porozumenia medzi mladými ľuďmi

OSN a MLADÍ ĽUDIA

Prvý Medzinárodný deň mládeže vyhlásila OSN v roku 1985. Pri príležitosti jeho 10. výročia prijalo Valné zhromaždenie OSN Svetový program akcie pre mladých, čím stanovilo politický rámec a usmernenie pre ďalšie kroky štátov a medzinárodnú podporu zlepšenia postavenia mladých ľudí.

V súčasnosti hrá Svetový program akcie pre mladých primárnu úlohu v rozvoji mladých ľudí. Zameriava sa na posilnenie národných kapacít v oblasti podpory mládeže a na zvýšenie kvality a kvantity príležitostí pre mladých.

Program OSN pre mladých slúži ako ústredný dokument OSN so zameraním na mládež. Stanovuje rozsah činností na podporu rozvoja mladých ľudí, vrátane zvýšenia účinnosti práce OSN v prospech rozvoja mládeže prostredníctvom posilnenia spolupráce a výmeny medzi entitami OSN a v rámci Medziagentúrnej siete OSN pre rozvoj mládeže.

Organizácie mládeže a organizácie so zameraním na mládež sú povzbudzované k tomu, aby prichádzali s iniciatívou a zúčastňovali sa na aktivitách oslavujúcich Rok mládeže aj prostredníctvom odoberania elektronického mesačníka OSN "Záblesk mladých" na stránke www.un.org/youth, sťahovaním propagačných materiálov z oficiálnej webovej stránky social.un.org/youthyear a prostredníctvom pripojenia sa k mesačnej diskusii na facebook.com/UNyouthyear.

* *** *

Viac informácií o Medzinárodnom roku mládeže nájdete na webstránke social.un.org/youthyear

Pre odborné materiály kontaktujte spolupredsedníčku Medziagentúrnej siete OSN pre rozvoj mládeže:

Nicola Shepherd
Tel.č. (+1-917) 367-9282
E-mail: shepherdn@un.org

alebo

Golda El-Khoury
Tel.č. (+33-1) 4568-4547
E-mail: g.elkhoury@unesco.org

Kontakt pre médiá:

Elizabeth Scaffidi
Tel.č. (+1-212) 963-5834
E-mail: scaffidi@un.org