Sporočila za javnost

UNIS/OUS/010
16. februar 2010

Ministri so se dogovorili o podrobnih okoljevarstvenih ukrepih za upravljanje s porečjem reke Donave

DUNAJ, 16. februar (Informacijska služba ZN) - Ministri in visoki uradniki, ki so odgovorni za upravljanje z vodnimi viri v porečju Donave, iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Moldavije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Ukrajine in Evropske komisije so na današnjem ministrskem srečanju na Dunaju v Avstriji sprejeli 'Donavsko deklaracijo'. Srečanje je gostila Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR).

"Reka Donava nas vse povezuje, zato smo vsi skupaj zanjo odgovorni," je povedal predsedujoči ICPDR Mitja Bricelj. "Srečali smo se, da zagotovimo trajnostno in okolju prijazno upravljanje z vodnimi viri porečja Donave."

Načrt upravljanja s porečjem reke Donave določa konkretne ukrepe, ki jih je potrebno izpeljati do leta 2015, da bi izboljšali kvaliteto vode v Donavi in njenih pritokih. To vključuje zmanjšanje organskega in gospodinjskega onesnaževanja, ki ga povzročajo naselja in kmetijske dejavnosti, odprava škodljivih vplivov na okolje zaradi človeških posegov v strugo reke, kot na primer z grajenjem migracijskih kanalov za ribe, uvedba detergentov brez fosfatov na vseh trgih in učinkovito ukrepanje v primeru nesreč z onesnaženjem okolja. Med drugim bodo tudi sprejeti ukrepi za varstvo mokrišč. Načrt vsebuje ključne ukrepe za uresničevanje Okvirne vodne direktive Evropske unije.

"Dogovor o skupnih ukrepih za izboljšanje kvalitete vode enega izmed najbolj mednarodnih porečij na svetu je izjemen dosežek, ki zahteva močno politično obvezo. Na današnjem srečanju smo bili priča takšni obvezi", je pojasnil izvršni sekretar ICPDR Philip Weller.

Na ministrskem srečanju so sprejeli tudi akcijske načrte v primeru poplav za 17 porečij donavskega bazena. Ti akcijski načrti, ki so nastali na podlagi akcijskega programa ICPDR za trajno preprečevanje poplav, vsebujejo na stotine konkretnih ukrepov v državah donavskega bazena, med drugim renaturalizacijo mokrišč, vzpostavitev naravnih pregrad proti poplavam, okrepitev nasipov in posodobitev sistemov za vremenske napovedi ter obveščanje pred poplavami. Države donavskega bazena bodo tako varovale svoje državljane pred poplavami in blažile posledice poplav, kot so bile tiste leta 2002, 2005 in 2006.

"Naš uspeh bo odvisen od dejanskih ukrepov, ki se bodo dotaknili vseh 80 milijonov ljudi, za katere je donavski bazen njihov dom," je zaključil gospod Bricelj. "Donava in njeni pritoki, kot so Sava in Tisa, so življenjske črte za človeka in naravo. Ukrepi za varovanje okolja so oblikovani, njihova implementacija pa bo sledila".

Fotografije iz srečanja je mogoče prenesti iz spletne strani ICPDR, ki jo najdete na naslednjem spletnem naslovu: www.icpdr.org.

* *** *

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na:

Jasmine Bachmann
Sekretariat ICPDR na Uradu ZN na Dunaju
Mobilni tel.: (+43-676) 845-200-220
E-pošta: jasmine.bachmann@unvienna.org
Spletna stran: www.icpdr.org