Sajtóközlemények

UNIS/OUS/010
2010. február 16.

A miniszterek részletes akciókban állapodtak meg a Duna vízgyűjtőterületének védelme érdekében

BÉCS, február 16. (ENSZ Információs Iroda) - Az ICPDR (Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság) által Bécsen szervezett, mai miniszteri tanácskozáson a Duna vízgyűjtőterületének országaiból (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Montenegró, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna), valamint az Európai Bizottság képviseletében összegyűlt miniszterek, és vízigazgatásért felelős magas szintű képviselők hozzájárultak a "Duna Nyilatkozat" elfogadásához.

Az ICPDR elnöke, Mitja Bricelj elmondta: "A Duna vizében mindannyian osztozunk, ezért a felelősséget is megosztjuk. Azért jöttünk el erre a találkozóra, hogy biztosítsuk: a Duna vízgyűjtőterületén lévő erőforrásokat környezettudatosan használják fel."

A Duna Vízgyűjtő Területével foglalkozó Ütemterv körvonalazza a 2015-ig, a Duna és mellékfolyói környezeti tényezőinek javítására bevezetendő intézkedéseket. Az intézkedések között szerepel a településekről és a mezőgazdaságból származó természeti és termesztéses szennyezés visszafogása, az emberi tevékenység káros hatásainak megfékezése (például hallépcsők építésével, foszfátmentes mosószerek bevezetésével az összes piacon és a véletlen szennyezésekre vonatkozó hathatós kockázatcsökkentéssel). Az Ütemterv magában foglal a lápvidékek védelmére és újbóli összekötésére irányuló intézkedéseket, és megfelel az Európai Unió Víz Keretirányelve főbb elvárásainak.

Philip Weller, az ICPDR ügyvezető titkárja kifejtette: "Az e - vízgyűjtőterületeit tekintve leginkább nemzetközi - folyó vizeinek javítására irányuló akciókat tartalmazó megállapodás figyelemre méltó eredmény, és megvalósításához épp arra a politikai elkötelezettségre van szükség, ami a tegnapi találkozón kifejezésre jutott."

A miniszteri találkozón elfogadtak a Duna vízgyűjtőjének 17 részvízgyűjtőjére vonatkozó árvízi akcióterveket is. E tervek - amelyeket az ICPDR Fenntartható Árvízmegelőzési Programjának keretében dolgoztak ki - sok száz konkrét intézkedést tartalmaznak (köztük a lápok újbóli meghonosítását, természetes gátak kialakítását, a töltések továbbfejlesztését, a riadó- és előrejelző-rendszerek tökéletesítését). A dunai országok, hogy lakosságukat megvédjék az árvizektől, és hogy csökkentsék a 2002-es, 2005-ös, 2006-os árvizekhez hasonló katasztrófák által okozott károkat és veszteségeket, végre fogják hajtani ezeket az intézkedéseket.

Bricelj úr végkövetkeztetése szerint: "sikereink zsinórmértéke azon eredmények összessége lesz, amelyek a Duna vízgyűjtő területét otthonának tekintő 80 millió embert érintenek. A Duna és mellékfolyói, mint a Száva és a Tisza az emberek és a természet számára egyaránt az élet fonalai. A védelem alapját adó akciók tervét rögzítettük, közös végrehajtásuk pedig most következik."

A találkozóról készült fotók letölthetők az ICPDR honlapjáról: www.icpdr.org

* *** *

További információért keresse:

Jasmine Bachmann
ICPDR Titkárság, az ENSZ Bécsi Irodája
Mobil: (+43-676) 845-200-220
E-mail: jasmine.bachmann@unvienna.org
Honlap: www.icpdr.org