Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/191
17. maj 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Izguba biološke raznovrstnosti spravlja ekološke sisteme vedno bolj do točke, ko spremembe preprosto ne bo mogoče več popraviti"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu biološke raznovrstnosti, 22. maj 2010

DUNAJ, 22. maj (Informacijska služba ZN) - Vrste in habitati so temelj našega bogastva, zdravja in blaginje. Čeprav vedno znova na svetovni ravni dajemo obljube za zaščito te dediščine, se biološka raznovrstnost na zemlji še naprej zmanjšuje z nezaslišano hitrostjo. Zavedati se moramo, da izguba biološke raznovrstnosti spravlja ekološke sisteme vedno bolj do točke, ko spremembe preprosto ne bo mogoče več popraviti, hkrati pa ti sistemi takrat ne bodo več sposobni opravljati svojih življenjsko pomembnih funkcij.

Vsak izmed nas bo požel negativne posledice tega procesa, še posebej pa bodo prizadeti najbolj revni ljudje in države. Sedemdeset odstotkov najbolj revnih živi na podeželju in so neposredno odvisni od biološke raznovrstnosti, saj zagotavlja njihov vsakodnevni obstoj in dohodek. To je eden izmed razlogov, zakaj je bil cilj iz leta 2002, ki si prizadeva bistveno zmanjšati izgubo biološke raznovrstnosti do leta 2010, vključen v milenijske razvojne cilje.

Cilja žal nismo dosegli oziroma prav nasprotno, izkoriščanje naravnih virov se še stopnjuje. Da bi ponovno usmerili pozornost na ta izziv, je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leto 2010 za mednarodno leto biološke raznovrstnosti. V drugi polovici tega leta bo Generalna skupščina sklicala posebno zasedanje na visoki ravni, ki bo potekalo v sklopu septembrskega srečanja o milenijskih razvojnih ciljih. Osnovni namen zasedanja je pripraviti teren za srečanje o biološki raznovrstnosti v Nagoji oktobra letos. Prizadevamo si oblikovati novo vizijo biološke raznovrstnosti.

Ta vizija mora spodbujati ohranjanje in trajnostno rabo biološke raznovrstnosti ter pravično razdelitev bogastva, ki se ustvarja ob izrabi naravnih virov. Vizija mora poudarjati tesno povezavo med našimi naravnimi dobrinami in razvojnimi potenciali, kar se sicer že odraža v letošnji temi mednarodnega leta biološke raznovrstnosti, ki se glasi: »Biološka raznovrstnost za razvoj in premagovanje revščine«.

Za to mednarodno leto biološke raznovrstnosti se moramo osredotočiti na poglavitne razloge, ki povzročajo izgubo biološke raznovrstnosti, in jih odločno odpravljati. Ustrezno moramo prilagoditi politike in načine razmišljanja ter se resnično zavedati prave vrednosti vrst in habitatov. Prepoznati moramo, da je biološka raznovrstnost življenje; naše življenje. Ukrepajmo sedaj in jo zaščitimo, dokler ne bo prepozno.

* *** *