Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/226
20. oktober 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Še veliko moramo narediti, če želimo uresničiti milenijske razvojne cilje"

Sporočilo ob dnevu Združenih narodov,
24. oktober 2010

DUNAJ, 24. oktober (Informacijska služba ZN) - Na dan Združenih narodov bi se rad zahvalil milijonom ljudi po svetu, ki močno verjamejo v naša prizadevanja za mir, razvoj in človekove pravice. Govorim o ljudeh, ki podpirajo naše ideale in nam pomagajo doseči naše cilje. Vsem bi se rad še enkrat zahvalil za vso dobljeno podporo.

Na današnji dan pred petinšestdesetimi leti je v veljavo stopila Ustanovna listina Združenih narodov. Vsako leto ob dnevu Združenih narodov ponovno potrdimo našo globalno poslanstvo. Ponovno potrdimo naše univerzalne vrednote strpnosti, medsebojnega spoštovanja in človekovega dostojanstva. Hkrati tudi ocenimo napredek, ki smo ga dosegli s skupnimi močmi. Povečali smo pismenost in pričakovano življenjsko dobo, širili znanje po svetu, povečali smo dostopnost tehnologij ter dosegli utrditev demokracije in vladavine prava.

Ne glede na vse pa je dan ZN namenjen predvsem tehtnemu premisleku, kako bi lahko bolj učinkovito ukrepali. Bolje moramo zaščititi tiste, ki so bili nehote vpleteni v oborožene spopade. Bolj odločno se moramo boriti proti podnebnim spremembam in preprečiti možnost jedrske katastrofe. Povečati moramo osebne priložnosti za ženske in dekleta ter se boriti proti nepravičnosti in nekaznovanosti. Med drugim moramo tudi še veliko narediti, če želimo uresničiti milenijske razvojne cilje.

Prejšnji mesec je bil vrh Združenih narodov o milenijskih razvojnih ciljih, ki je okrepil politično voljo po ukrepanju. Podane so bile pomembne obljube o finančni pomoči, ki so velikega pomena v teh težkih gospodarskih časih. Odločen sem, da bom stvari premaknil naprej, saj se leto 2015 hitro približuje.

Kljub problemom, s katerimi se soočamo, kljub polarizaciji in nezaupanju so se v našem med seboj prepletenem svetu odprle številne nove možnosti za napredek. Zavežimo se, da bomo naredili veliko več in tako uresničili mogočno vizijo, ki jo razglaša Ustanovna listina Združenih narodov.

* *** *