COVID-19 INFORMACIJE OD ZDRUŽENIH NARODOV

alt text is missing

Pandemija COVID-19 je več kot le zdravstvena kriza; je gospodarska, humanitarna in varnostna kriza ter kriza človekovih pravic. Slednja je izpostavila resne šibkosti in neenakosti med narodi ter znotraj njih. Za izhod iz te krize bodo potrebni ukrepi vseh družb in vlad ter celotnega sveta, temeljiti pa morajo na sočutju in solidarnosti.