Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/226
2010. október 20.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"Többet kell tennünk, hogy elérjük a Millenniumi fejlesztési célokat"

Üzenet Az Egyesült Nemzetek Napján,
2010. október 24.

BÉCS, október 24. (ENSZ Információs Iroda) - Az Egyesült Nemzetek napján legőszintébb nagyrabecsülésemet fejezem ki világszerte azon milliók iránt, akik mélyen hisznek békéért, fejlődésért és az emberi jogokét folytatott munkánkban… akik fenntartják ideáljaikat, és akik segítenek nekünk céljaink elérésében. Nektek mondok barátaim, világpolgár-társaim köszönetet.

Hatvanöt évvel ezelőtt ugyanezen a napon lépett hatályba az Egyesült Nemzetek Alapítóokmánya. Az ENSZ-napon, évről évre újra megerősítjük globális törekvésünket. Újra hangsúlyozzuk a tolerancia, kölcsönös tisztelet és emberi méltóság örökérvényű értékeit. És megállapítjuk, milyen eredményeket értünk el együtt: eredményeket az általános írni-olvasni tudás és az élettartam terén… a tudás és technológia terjedése terén… a demokrácia és jogrend terén.

De az ENSZ-nap mindenek felett, olyan alkalom, amelyen elhatározzuk, hogy többet teszünk. Többet teszünk, hogy megvédjük azokat, akik fegyveres konfliktustól szenvednek, hogy legyőzzük a klímaváltozást, és megelőzzük az atomkatasztrófákat, hogy kibővítjük a nők és lányok lehetőségeit, hogy megküzdjünk az igazságtalansággal és büntetlenséggel, hogy elérjük a Millenniumi fejlesztési célokat.

A múlt havi Mfc-Csúcson az Egyesült Nemzetek politikai lendületet indított útjára, és pénzügyi ígéreteket is kapott, amelyek különösen fontosak e nehéz gazdasági helyzetben. El vagyok kötelezve arra, hogy - miközben a 2015-ös határidő egyre közeleg - még nagyobb lendülettel dolgozzam.

Dacára nehézségeinknek, dacára a széttartásnak és bizalmatlanságnak, kölcsönösen összefüggő világunk számos új lehetőséget teremtett a közös előretöréshez. Határozzuk el magunkat, hogy még többet teszünk az ENSZ Alapító okiratában lefektetett nagy víziók eléréséért!

* *** *