Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/226
20. október 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Musíme robiť viac preto, aby sme splnili Miléniové rozvojové ciele"

Odkaz ku Dňu OSN,
24. október 2010

VIEDEŇ, 24. október (Informačné centrum OSN) - V Deň OSN by som rád vyjadril svoje veľké uznanie miliónom ľudí na celom svete, ktorí hlboko veria v našu prácu pre mier, rozvoj a ľudské práva... a ktorí podporujú naše ideály a pomáhajú nám naše ciele dosiahnuť. Vám všetkým... priateľom a spoluobčanom na celom svete... by som chcel povedať: Ďakujem.

Pred šesťdesiatimi piatimi rokmi v tento deň do platnosti vstúpila zakladajúca Charta OSN. Každý rok v Deň OSN zdôrazňujeme naše globálne poslanie. Opätovne potvrdzujeme univerzálne hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu a ľudskej dôstojnosti. Taktiež oceňujeme pokrok, ktorý sa nám spoločne podarilo dosiahnuť: zlepšenie v gramotnosti a priemerne dosahovanej dĺžke života... v šírení znalostí a technológií... pokroky v demokracii a vláde práva.

Predovšetkým však, Deň OSN je vždy dňom, kedy si dáme predsavzatie urobiť viac. Viac chrániť tých, ktorí sú v pasci ozbrojeného konfliktu, viac bojovať s klimatickými zmenami a predchádzať jadrovým katastrofám; viac rozširovať možnosti pre ženy a dievčatá a bojovať proti nespravodlivosti a beztrestnosti; viac, aby sme dosiahli splnenie Miléniových rozvojových cieľov.

Summit o MRC v OSN minulý mesiac vygeneroval určitú politickú silu... rovnako ako aj finančné záväzky, ktoré sú v týchto ťažkých ekonomických časoch obzvlášť významné. Som rozhodnutý v tomto úsilí naďalej neúnavne pokračovať, keďže rok 2015 sa blíži.

Napriek našim problémom, napriek polarizácii a nedôvere nám náš vzájomne prepojený svet otvoril nové možnosti, ktoré môžeme využiť pre spoločný pokrok. Zaviažme sa, že urobíme ešte viac, aby sme uskutočnili ušľachtilú víziu, o ktorej sa hovorí v Charte OSN.

* *** *