Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/233
23. november 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Zasebni sektor lahko pomaga preprečevati številne oblike nasilja, s katerimi se soočajo ženske in dekleta"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami,
25. november 2010

DUNAJ, 25. november (Informacijska služba ZN) - Medtem ko v letu 2010 obeležujemo mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, se dajmo tudi zavedati, kako razširjen je problem nasilja nad ženskami. Z veliko večjo odločnostjo se moramo lotiti tega resnega problema. Ženske organizacije ne smejo biti edine, ki se posvečajo tej temi. Od Latinske Amerike do Združenih držav Amerike, od Azije do Afrike, moški in fantje, stari in mladi, glasbeniki, znane osebnosti in športniki, mediji, javne in zasebne organizacije ter navadni državljani naredijo vedno več, da bi zaščitili ženske in dekleta ter spodbujali njihovo opolnomočenje in zaščitili njihove pravice.

Družbena platforma za mobilizacijo "Reci ne - s skupnimi močmi" (Say NO - UniTE) je že zabeležila skoraj 1 milijon aktivnosti, ki so bile izvedene s strani civilne družbe in posameznikov po vsem svetu. Avgusta letos so na peti Svetovni mladinski konferenci v Mehiki mladi aktivisti iz vsega sveta podali jasno sporočilo: "Skrajni čas je, da ustavimo nasilje nad ženskami in dekleti!" Na konferenci so sodelovale tudi države članice ZN. Do novembra 2010 se je v moji podatkovni bazi, ki prikazuje obseg, naravo in posledice nasilja nad ženskami, na novo registriralo več kot 100 vladnih poročil. V bazi se tudi nahajajo opisi politik in programov, ki se borijo proti tej pandemiji.

Letošnje leto se mednarodni dan osredotoča na vlogo zasebnega sektorja. Slednji se lahko udejstvuje tako pri razvojnih projektih kot daje neposredno finančno podporo organizacijam, ki se zavzemajo za odpravo nasilja in vpeljujejo načela družbene odgovornosti podjetij. UN Global Compact in UNIFEM sta vzpostavila pobudo "Načela opolnomočenja žensk", ki jo podpira že več kot 120 vodilnih podjetij. Pobuda opozarja na stroške, ki jih nosijo podjetja zaradi nasilja nad ženskami. Med drugim tudi vedno več medijskih hiš poroča o tako imenovanih umorih iz časti, trgovini z dekleti in spolnem nasilju v času spopadov ter ozavešča javnost o koristih, ki jih prinaša opolnomočenje žensk. Še veliko več moramo narediti. Zasebni sektor nam lahko pomaga preprečevati številne oblike nasilja, s katerimi se soočajo ženske in dekleta, in sicer tako v domovih, šolah in pisarnah kot v begunskih taboriščih in kriznih območjih.

Z mojo kampanjo 'Združimo se in odpravimo nasilje nad ženskami' in 'Mrežo moških voditeljev', ki sem jo vzpostavil lani, smo ustvarili potrebno politično voljo in zagnanost za odpravo nasilja nad ženskami. Širi se prepričanje, da nasilje nad ženskami in dekleti ne sodi v nobeno družbo ter da ne smemo več dopuščati nekaznovanost storilcev nasilja. Na letošnji mednarodni dan pozivam vsakega izmed nas, še posebej pa vlade, civilno družbo, podjetniški sektor in posameznike, da prevzamemo odgovornost za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti.

* *** *