Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/233
23.november 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Podnikový sektor môže pomôcť pri prevencii mnohých foriem násilia, ktorým ženy a dievčatá musia naďalej čeliť"

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia voči ženám,
25.november 2010

VIEDEŇ, 25.november (Informačné centrum OSN) - Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa za odstránenie násilia voči ženám prejavme uznanie rozsiahlym a čoraz častejším snahám venovať sa tomuto problému. Ženské organizácie už dávno nie sú ponechané iba samé na seba. Od Latinskej Ameriky až po Spojené štáty, od Ázie až po Afriku, muži aj chlapci, mladí aj starí, hudobníci, celebrity, športové osobnosti, médiá, verejné aj súkromné organizácie ako aj bežní občania robia čoraz viac pre ochranu žien a dievčat a podporu posilnenia ich postavenia a práv.

Sociálna mobilizačná platforma "Say NO-UNiTE - Povedzme nie-Spoločne" zaznamenala takmer 1 milión aktivít implementovaných mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami na celom svete. V auguste tohto roku na piatej Svetovej konferencii mládeže v Mexiku sa mladí aktivisti z celého sveta vo svojom odkaze vyjadrili celkom jasne: "Prišiel čas ukončiť násilie voči ženám a dievčatám". Do tohto úsilia sú zapojené aj členské štáty OSN. K novembru 2010 bolo v mojej databáze o rozsahu, charaktere a dôsledkoch násilia voči ženám, ktorá zahŕňa aj politiky a programy zamerané na boj proti tejto pandémii, zaznamenaných viac ako 100 správ od vlád.

Tohtoročný medzinárodný deň zdôrazňuje úlohu, ktorú môže zohrať komunita podnikového sektoru - od rozvojoých projektov až po poskytnutie priamej finančnej podpory organizáciám pracujúcim na ukončení násilia, rešpektujúc pritom princípy korporátnej spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnú iniciatívu UN Global Compact a UNIFEM-u "Princípy posilnenia postavenia žien" v súčasnosti podporuje viac ako 120 vedúcich spoločností. Čoraz viac médií pokrýva problematiku "vrážd zo cti", obchodovania s dievčatami a ženami a sexuálneho násilia v konfliktoch, pričom verejnosť lepšie informuje o tom, aké výhody spoločnosť získa posilňovaním postavenia žien. Stále je však potrebné urobiť ešte viac. Doma, na školách, na úradoch, v utečeneckých táboroch a konfliktných situáciach, nám podnikový sektor pomáha predchádzať mnohým formám násilia, ktorým ženy a dievčatá naďalej musia čeliť.

Moja kampaň UNiTE to End Violence - Spoločne za ukončenie násilia a Sieť mužských lídrov, ktoré som spustil minulý rok, vygenerovali veľkú silu a nadšenie. A táto myšlienka sa šíri ďalej: násilie voči ženám a dievčatám nemá miesto v žiadnej spoločnosti a beztrestnosť páchateľov už nie je možné ďalej tolerovať. V tento Medzinárodný deň vyzývam všetkých - vlády, mimovládny sektor, podnikový sektor, jednotlivcov - aby prevzali zodpovednosť za odstránenie násilia voči ženám a dievčatám.

* *** *