Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/235
30. november 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Naš skupni cilj je jasen: splošen dostop do preventivnih ukrepov zoper virus HIV, zdravljenja in zdravstvene oskrbe"

Sporočilo ob svetovnem dnevu aidsa,
1. december 2010

DUNAJ, 1. december (Informacijska služba ZN) - Naslednje leto bo zaznamovano s 30. obletnico epidemije aidsa. Ta mejnik je priložnost za premislek in ponovno potrditev odločnosti boja proti tej epidemiji.

V zadnjih treh desetletjih je aids povzročil neizmerno trpljenje in ogromno število smrti. Skozi vsa ta leta pa se je na svetovni ravni tudi razvilo močno gibanje, ki odločno preprečuje posledice aidsa in želi ohraniti vsako življenje. Gibanje resnično spreminja svet okoli sebe in daje upanje.

Število na novo okuženih z virusom HIV pada. Na milijone ljudi ima dostop do zdravljenja HIV. Več žensk lahko sedaj svoje otroke obvaruje pred okužbo s HIV. Omejitve potovanj za ljudi, ki so okuženi z virusom HIV, se odpravlja v mnogih državah. Stigma, ki obkroža HIV, usiha, prevladovati pa začenja sočutje in priznavanje človekovih pravic. Žal ta trend napreduje preveč počasi.

Odločno in solidarno gibanje pomaga, da bi se v svetu trend širjenja epidemije aidsa ustavil. Končno smo dosegli prvi del šestega milenijskega razvojnega cilja, s tem ko ustavljamo širjenje virusa HIV in celo dosegamo padanje števila na novo okuženih. Nujno moramo nadaljevati s tem trendom ter si postaviti nove in drzne cilje za naprej.

Naš skupni cilj je jasen: splošen dostop do preventivnih ukrepov zoper virus HIV, zdravljenja in zdravstvene oskrbe. Težiti moramo k temu, da bodo naša prizadevanja zoper aids trajnostne narave.

Po treh desetletjih krize si moramo zastaviti jasne cilje za doseganje 'treh ničel', kar pomeni nič novih okužb z virusom HIV, brez diskriminacije in nič smrti zaradi aidsa. Na ta svetovni dan aidsa se zavežimo, da bomo s skupnimi močmi uresničevali omenjeno vizijo, in sicer za vse ljudi na tem svetu.

* *** *