Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/235
30.november 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Náš spoločný cieľ je jasný: Univerzálny prístup k prevencii, liečbe, starostlivosti a podpore pri HIV"

Odkaz k Svetovému dňu AIDS,
1.december 2010

VIEDEŇ, 1.december (Informačné centrum OSN) - Budúci rok si pripomenieme 30.výročie vzniku epidémie AIDS. Tento míľnik nám ponúka možnosť chvíľku sa zamyslieť - a obnoviť naše predsavzatia.

Za posledné tri desaťročia AIDS spôsobilo nevypovedateľné utrpenie a smrť. Za tie roky sa však rozvinul aj iný príbeh, príbeh celosvetového spoločenstva, ktoré sa s nadšením zjednotilo, aby zachraňovalo životy. Výsledky tohto úsilia je vidieť na celom svete.

Vírusom HIV sa nakazí čoraz menej ľudí. Milióny ľudí získalo prístup k liečbe HIV. V súčasnosti je oveľa viac žien, ktoré sú svojim bábätkám schopné poskytnúť prevenciu pred nakazením sa. Cestovné obmedzenia pre ľudí žijúcich s HIV boli zrušené v mnohých krajinách, pričom stigmatizácia, hoci príliš pomaly, uvoľňuje cestu súcitu a dodržiavaniu ľudských práv.

S odhodlaním a solidaritou toto hnutie pomáha celému svetu otočiť list v histórii epidémie AIDS. Konečne sme dosiahli prvú časť Miléniového rozvojového cieľa 6 - zastaveníma dokonca zvrátením šírenia HIV. Teraz si pred sebou musíme vytýčiť novú, odvážnu cestu.

Náš spoločný cieľ je jasný: Univerzálny prístup k prevencii, liečbe, starostlivosti a podpore HIV. Taktiež musíme pracovať na tom, aby bolo toto riešenie AIDS udržateľné aj do budúcnosti.

Tri desaťročia po tom, čo vypukla táto kríza, upriamme svoj zrak na dosiahnutie "troch núl" - nula nových prípadov nakazenia sa HIV, nulová diskrimináca a nula nových prípadov úmrtia na AIDS. V tento Svetový deň AIDS sa zaviažme, že budeme spoločne pracovať na uskutočnení tejto vízie v prospech všetých ľudí na celom svete.

* *** *