Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/245
7. marec 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"V kolikor želimo doseči trajnostno, mirno in pravično družbo, moramo poskrbeti za popolno in enakopravno udeležbo žensk na vseh področjih javnega in zasebnega življenja"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu žensk,
8. marec 2011

DUNAJ, 8. marec (Informacijska služba ZN) - Pred sto leti, ko se je prvič na svetu obeležil mednarodni dan žensk, sta bili enakopravnost spolov in opolnomočenje žensk pretežno radikalni ideji. Ob tej stoletnici praznujemo pomemben napredek, ki je bil dosežen z odločnim zagovorništvom, praktičnimi ukrepi in razsvetljenimi politikami. Kljub napredku, ženske v prevelikem številu držav in družb ostajajo drugorazredni državljani.

Čeprav se razkorak med spoloma glede izobraževanja briše, ostajajo velike razlike znotraj držav in med njimi. Prevelikemu številu deklet se še vedno odreka šolanje, zapuščajo ga predčasno, če pa ga dokončajo, pridobijo premalo znanja in imajo s tem pred seboj manj priložnosti. Ženske in dekleta so še naprej žrtve nesprejemljive diskriminacije in nasilja, pogosto celo s strani bližnjih - partnerjev ali sorodnikov. Če si ženska, se to doma, v šoli, na delovnem mestu in v skupnosti preveč pogosto razume, da si ranljiv. V mnogih območjih spopadov pa se spolno nasilje namenoma in sistematično uporablja za ustrahovanje žensk in celotnih skupnosti.

Moja kampanja 'Združimo se in odpravimo nasilje nad ženskami' in 'Mreža moških voditeljev' si prizadevata, da se prekine praksa nekaznovanosti in spreminja miselnost. Krepijo se tudi mednarodna prizadevanja za kaznovanje in preprečevanje spolnega nasilja v konfliktih, ter pozivi za uveljavljanje resolucije Varnostnega sveta ZN 1325 o ženskah, miru in varnosti, ki poudarja pomen vključenosti žensk v vse vidike grajenja in ohranjanja miru.

Zdravje žensk in otrok je še eno področje, kjer nujno potrebujemo znaten napredek. Septembra 2010 je potekal vrh o milenijskih razvojnih ciljih, ki je prepoznal osrednji pomen omenjenega področja. Države članice in človekoljubne organizacije so se zavezale, da bodo močno podprle mojo globalno strategijo, ki si prizadeva reševati življenja žensk in otrok, hkrati pa v naslednjih štirih letih izboljšati njihovo zdravje.

Na odločevalskih položajih vse več žensk, v naraščajočem številu držav, upravičeno zasede svoj sedež v parlamentu. Kljub temu ima dandanes manj kot 10 odstotkov držav ženske za voditelje držav ali vlad. Tudi tam, kjer imajo ženske vidno vlogo v politiki, so pogosto krepko nizko zastopane na drugih področjih odločanja, kot na primer na najvišjih ravneh podjetij in industrije. Za naslavljanje tega neravnovesja so Združeni narodi pred kratkim objavili novo pobudo, t.i. načela opolnomočenja žensk, ki jih je do sedaj prevzelo več kot 130 večjih korporacij.

Letošnji mednarodni dan žensk se osredotoča na enakopraven dostop do izobraževanja, usposabljanja ter znanosti in tehnologije. Kot primer lahko vzamemo mobilne telefone in internet, ki lahko ženskam pomagajo pri izboljšanju zdravja in blagostanja njihovih družin. Izkoristijo lahko dodatne možnosti za zaslužek in se zaščitijo pred izkoriščanjem in ranljivostjo. Dostop do informacijskih tehnologij, podprt z izobraževanjem in usposabljanjem, lahko ženskam pomaga, da prekinejo začarani krog revščine, se lažje borijo proti krivičnosti in uveljavljajo svoje pravice.

Letošnje leto je z delovanjem tudi pričel nov organ Združenih narodov za enakopravnost med spoloma in opolnomočenje žensk, in sicer ZN Ženske, ki dokazuje, da imamo namen okrepiti naša prizadevanja za reševanje ženskih vprašanj. V kolikor želimo doseči trajnostno, mirno in pravično družbo, kot jo obljublja Ustanovna listina Združenih narodov, moramo poskrbeti za popolno in enakopravno udeležbo žensk na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

* *** *