Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/245
2010. március 7.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"Csak a nőknek az élet minden területén történő egyenlő részvételével remélhetjük, hogy elérjük a fenntartható, békés és igazságos társadalmat"

Üzenete a nemzetközi nőnapon,
2010. március 8.

BÉCS, március 8. (ENSZ Információs Szolgálat) - Száz évvel ezelőtt, mikor a világ először ünnepelte a nemzetközi nőnapot, a nemek közötti egyenlőség és a nők hatalomba bevonása még nagyrészt radikális eszmék voltak. Ezen a centenáriumon ünnepeljük azt a jelentős fejlődést, amelyet elértünk a céltudatos érdekképviselet, gyakorlati intézkedések és felvilágosult politikai döntéshozatal révén. Mégis, a nők még túl sok országban és társadalomban maradtak másodrendű állampolgárok.

Bár a nemek közötti különbség az oktatás területén csökken, nagy különbségek tapasztalhatók még mindig országok között és országokon belül is, még mindig túl sok kislány nem járhat iskolába, vagy éppen túl korán otthagyni kényszerül vagy alacsony képzettséghez és kevesebb lehetőséghez jut. Nők és leányok továbbra is elfogadhatatlan diszkriminációt és erőszakot kényszerülnek elviselni, gyakran partnereiktől vagy rokonaiktól. Otthon és az iskolában, a munkahelyeken és a közösségben nőnek lenni gyakran sebezhetőséget jelent. Sok konfliktus zónában pedig szándékosan és szisztematikusan használják a nemi erőszakot, a nők, sőt egész közösségek megfélemlítésére.

Az "EGYESÜLJ, hogy megszűnjön a nők elleni erőszak" kampányom és a részét képező Férfivezetők Hálózata azon dolgozik, hogy véget vessen a büntetlenségnek és megváltoztassa a gondolkodásmódot. Egyre nagyobb a nemzetközi igény, a konfliktusokban történő szexuális agresszió megelőzésére, és büntethetőségére, valamint a Biztonsági Tanács 1325. számú nőkről, a békéről és biztonságról szóló nagyjelentőségű határozatának még hatékonyabb végrehajtására, amely kiemeli a nők bevonásának fontosságát a béke elérésében és fenntartásában.

Egy másik terület, amely jelentős fejlődést igényel, az a nők és gyermekek egészsége. A 2010 szeptemberében megrendezett Millenniumi Fejlesztés Célok csúcstalálkozó felismerte ennek a problémának a központi voltát, a tagállamok és a filantróp közösség erős összefogást hirdetett globális stratégiám támogatására annak érdekében, hogy az elkövetkező négy évben életeket mentsünk, és javítsunk a nők és gyermekek egészségén.

A döntéshozók világában, egyre több országban egyre több nő foglalja el jogos helyét a parlamentekben. Azonban még mindig csak az országok kevesebb, mint 10 százaléka rendelkezik női állam- vagy kormányfővel. Még ott is, ahol a nők jelen vannak a politikában, gyakran erősen alulreprezentáltak a döntéshozatal más területein, beleértve az ipar és üzleti élet legmagasabb szintjeit. Az ENSZ egy új kezdeményezésének - a "Nők Hatalomba Emelésének Elvének", amelyet - már több mint 130 ország nagyvállalatai követnek, - az a célja, hogy orvosolja ezt az egyensúlytalanságokat.

Idén a nemzetközi nőnap az oktatáshoz, a szakképzéshez, és a tudományhoz és technológiához való egyenlő hozzáférést helyezi központba. A mobil telefonok és az internet például már lehetővé tehetik a nők számára, hogy családjuk egészségét és jólétét javítsák, jövedelemszerzési lehetőséghez jussanak és megvédjék magukat a kizsákmányolástól, csökkentve sérülékenységüket. Az ilyen technikai eszközökhöz való hozzáférés, az oktatás és a szakképzés támogatásával, hozzásegítheti a nőket ahhoz, hogy kitörjenek a szegénység körforgásából, szembeszállhassanak az igazságtalanságokkal és gyakorolhassák jogaikat.

Az idén elindított ENSZ Nők, az Egyesült Nemzetek nemi egyenlőségért és a női szerepek erősítésére létrehozott szervezete mutatja szándékunk komolyságát. Kizárólag a nőknek a köz- és magánélet minden területén történő teljes és egyenlő félként való részvétele révén remélhetjük, hogy elérjük az ENSZ Alapokmányában megígért fenntartható, békés és igazságos társadalmat.

* *** *