Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/266
20. maj 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"21. maja "Naredimo ENO stvar" za raznolikost in vključevanje"

Sporočilo ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj,
21. maj 2011

DUNAJ, 21. maj (Informacijska služba ZN) - Leta 2001 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 21. maj kot svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, saj je želela opozoriti na dragocene vrednote kot sta mir in solidarnost. Svetovni dan je mišljen kot opozorilo tistim, ki širijo nestrpnost med ljudmi. Zavedati se morajo, da bodo njihovi poskusi vedno naleteli na upor, saj so prizadevanja za strpnost in medsebojno razumevanje veliko bolj močna.

V mnogih pogledih je harmonija v svetu še vedno velik izziv. Svetovna gospodarska rast in napredek v komunikacijah sicer povzročata vse večjo medsebojno povezanost človeštva, kljub temu pa med ljudmi in kulturami ostajajo različne prepreke ter vlada nezaupanje in sovraštvo. Večje število stikov je tudi povzročilo določen strah pred izgubo običajev in tradicij ter izumrtjem jezikov, pri čemer je strah tako izmišljen kot realen.

Svetovni mir in solidarnost lahko dosežemo le s priznavanjem in spoštovanjem naše raznolikosti. Za letošnji svetovni dan kulturne raznolikosti sta se Zavezništvo civilizacij Združenih narodov in UNESCO povezala s številnimi organizacijami v kampanjo, ki poziva vse nas, da 21. maja "Naredimo ENO stvar" za raznolikost in vključevanje.

Kampanja nas opozarja, da se moramo zavedati duhovne, socialne in gospodarske blaginje, ki jo prinaša prav kulturna raznolikost, in se zanjo zavzeti. Kampanja poziva tako mlade kot politike, verske voditelje in novinarje, poslovneže in druge posameznike, da poskušajo oblikovati javno mnenje in ustvarjajo družbeno koristne trende. Na ta dan in skozi vse življenje delajmo korake, ne glede na to, ali so majhni ali veliki, z družino ali s prijatelji, ki bodo okrepili vezi med nami, poglobili naše razumevanje o dragocenosti kulturne raznolikosti in nam pomagali, da bomo skupaj bolje živeli.

* *** *