Sajtóközlemények

Csak tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/266
2011. május 20.

Ban Ki Mun, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára:

"Tégy EGY dolgot" a diverzitásért és a befogadásért május 21-én

Üzenete a párbeszéd és a fejlesztés kulturális sokféleségének világnapján
2011. május 21.

BÉCS, május 21. (ENSZ Információs Szolgálat) - 2001-ben az Egyesült Nemzetek Közgyűlése május 21-ét a párbeszéd és a fejlesztés kulturális sokféleségének világnapjának jelölte ki, hogy felhívja a figyelmet a béke és szolidaritás értékeinek fontosságára. A világnap jelzés azok számára, akik igyekeznek növelni az emberek közötti megosztottságot, mivel az ilyen törekvéseknek mindig ellenállnak majd azok, akik hisznek a tolerancia és egymás megértésének erejében.

A globális harmónia ügye sok szempontból is bizonytalan. A globális gazdasági tevékenység és a kommunikációs fejlődés mind az emberiség összekapcsolódását illusztrálják, ugyanakkor emberek és kultúrák között makacsul jelen vannak még akadályok, a bizalmatlanság, és a gyűlölködés. A szélesedő kapcsolatok a dédelgetett szokások, nyelvek és identitás elvesztésével járó - vélt és valós - félelmeket is gerjesztik.

A béke és szolidaritás világát csak úgy érhetjük el, ha elismerjük és ünnepeljük sokszínűségünket. A kulturális sokféleség idei világnapján, az Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége és az UNESCO, partnerségben másokkal - a legkisebbektől a legnagyobb cégekig - május 21-én kampányt hirdet "Tégy EGY dolgot" a diverzitásért és befogadásért címmel.

A kampány arra hív mindenkit, - fiataloktól a politikai döntéshozókig, vallási vezetőktől újságírókig. vállalkozókig és más vélemény- és trendformálókig - hogy szólaljanak fel a kulturális diverzitásunkból eredő spirituális, társadalmi és pénzügyi gazdagságról. Ezen a napon és életünk minden napján lépjünk előre - kis lépéssel és naggyal, családunkkal, barátainkkal, öreggel és fiatallal - azért, hogy erősítsük kötelékeinket, értsük meg jobban a kulturális sokszínűség értékét és tegyünk azért hogy jobban tudjunk egymás mellett élni.

* *** *