Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument

UNIS/SGSM/266
20. máj 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Sprav JEDNU vec" pre diverzitu a inklúziu 21. mája

Odkaz ku Svetovému dňu kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj,
21. máj 2011

VIEDEŇ, 21. máj (Informačná služba OSN) - V roku 2011 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 21. máj za Svetový deň kultúrnej diverzity pre dialóg a rozvoj, aby tak zdôraznilo dôležitosť hodnoty mieru a solidarity. Tento Svetový deň má byť pre jednotlivcov, ktorí sa medzi ľudí snažia zasievať rozdelenie, signálom, že ich úsilie vždy narazí na odpor tých, ktorí veria v omnoho väčšiu silu tolerancie a vzájomného porozumenia.

Základy celosvetovej harmónie sú naďalej v mnohých ohľadoch nebezpečne vratké. Hoci svetová hospodárska aktivita a pokroky v oblasti komunikácie ilustrujú rastúce množstvo prepojení v rámci ľudstva, bariéry, nedôvera a nepriateľstvo medzi ľuďmi a kultúrami naďalej pretrvávajú. Intenzívnejšie kontakty zároveň priniesli rôzne druhy strachu - vykonštruovaného a reálneho - zo straty doposiaľ zachovávaných zvykov, jazykov a identít.

Svet mieru a solidarity môže byť vybudovaný len na uznaní a oslave našej diverzity. Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa kultúrnej diverzity sa Aliancia civilizácií OSN a UNESCO spájajú v partnerstvách s ďalšími subjektmi, od tých najmenších až po najväčšie firmy, aby sa tak spoločne zapojili do kampane s názvom "Sprav JEDNU vec" pre diverzitu a inklúziu 21. mája.

Kampaň vyzýva všetkých ľudí, od mládeže po tých, ktorým je zverené rozhodovanie, od náboženských vodcov po novinárov, podnikateľov a ďalších, ktorí formujú názory a trendy, aby smelo hovorili o duchovnom, sociálnom a hospodárskom bohatstve, ktoré získavame z kultúrnej diverzity. V tento deň, ako aj počas celého nášho života, podnikajme kroky - malé a veľké, s rodinou a priateľmi, starými a mladými, ktoré posilnia putá, prehĺbia naše chápanie hodnoty kultúrnej diverzity a pomôžu nám lepšie spolu žiť.

* *** *