Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/278
23. junij 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Mučenje in druge oblike krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja in kaznovanja nikoli ne more biti upravičeno"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu podpore žrtvam mučenja,
26. junij 2011

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba ZN) - Mučenje je brutalno početje, ki poskuša uničiti posameznikovo dostojanstvo in občutek lastne vrednosti. Deluje tudi kot orožje vojne in širi teror preko svojih neposrednih žrtev na celotno družbo. Ob mednarodnem dnevu podpore žrtvam mučenja izkažimo spoštovanje do tistih moških in žensk, ki so bili žrtve mučenja in so težko preizkušnjo prestali s pomočjo poguma in notranje moči. Hkrati tudi žalujmo za tistimi, ki takšnega trpljenja žal niso uspeli prestati.

Države morajo sprejeti učinkovite zakonodajne, upravne, sodne ali druge ukrepe, da bi preprečile mučenje na ozemlju, ki je pod njihovo pristojnostjo. Tukaj ne sme biti nikakršnih izjemnih okoliščin, pa naj gre za vojno stanje ali nevarnost vojne, notranjo politično nestabilnost, ali kakršno koli drugo izjemno stanje ali grožnjo nacionalni varnosti. Države imajo tudi dolžnost, da vsem žrtvam mučenja zagotavljajo učinkovite in hitre odškodnine, nadomestila in rehabilitacijo.

Po mučenju se je težko vrniti v vsakdanje življenje. Skrbniški sklad Združenih narodov za žrtve mučenja pomaga posameznikom in organizacijam po vsem svetu pri zmanjšanju fizične in psihične bolečine ter ponovnem začetku močno prizadetega življenja, hkrati pa podpira uveljavljanje pravice do resnice in pravne pomoči. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tistim vladam in drugim podpornikom, ki takšno pomoč sploh omogočajo, hkrati pa pozivam vse članice mednarodne skupnosti, da prav tako podprejo omenjeni sklad. Rad bi tudi pohvalil številne posameznike in organizacije, ki zagotavljajo medicinsko, psihološko, pravno in socialno pomoč žrtvam mučenja in njihovim družinam.

Ne dolgo nazaj je v veljavo stopila mednarodna konvencija ZN o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, ki je dobrodošel dodatek k mednarodnemu pravu človekovih pravic, saj je prisilno izginotje še ena manifestacija mučenja. Vse države članice pozivam, da posebnemu poročevalcu Združenih narodov za mučenje omogočijo popoln in neoviran dostop do krajev v državi, kjer je ljudem odvzeta prostost. Vse države, ki še niso ratificirale konvencijo proti mučenju, pozivam, da jo ratificirajo in tako omogočijo individualne pritožbe s strani žrtev mučenja, kar je eden od instrumentov zaščite iz konvencije.

Smo v času, ko se zakonite zahteve ljudi v mnogih delih sveta za večjo svobodo, dostojanstvo in boljše življenje prepogosto srečajo z nasiljem in represijo. Iz tega razloga pozivam države, da spoštujejo temeljne pravice vseh ljudi. Mučenje in druge oblike krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja in kaznovanja, kjerkoli se pojavlja in ne glede na okoliščine, nikoli ne more biti upravičeno.

* *** *