Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/278
2011. június 23.

Ban Ki Mun, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára:

"A kínzás és minden kegyetlen, megalázó és embertelen bánásmód, vagy büntetés soha nem lehet indokolt"

Üzenete a Kínzások Áldozatai Támogatásának Nemzetközi Napján 2011. június 26.

BÉCS, június 26. (ENSZ Információs Szolgálat) - A kínzás durva kísérlet arra, hogy lerombolják egy ember méltóságát és emberi mivoltának érzetét. Háborús fegyver is, amely révén a terror a közvetlen áldozatokon túl egészen a közösségekig és társadalmakig ér el. Az idei kínzás áldozatainak nemzetközi napján azokat a nőket és férfiakat méltatjuk, akik megpróbáltatásaikat bátorsággal és belső erővel viselték. Gyászoljuk továbbá azokat, akik nem élhették túl a kínzásokat.

A tagállamoknak hatékony jogi, közigazgatási, igazságszolgáltatási valamint egyéb intézkedéseket kell tenniük, hogy megelőzzék a joghatóságuk alatt bárhol előforduló kínzásokat. Nincsenek kivételes, enyhítő körülmények - legyen az hadiállapot, vagy háború veszélye, belpolitikai instabilitás, vagy bármely általános szükségállapot vagy esetleg nemzetbiztonsági veszély. A tagállamok kötelezettségeibe bele tartozik a hatékony és gyors jogorvoslat, a kártérítés és rehabilitáció nyújtása a kínzások minden áldozatának.

A mindennapi életbe való visszatérés nagyon nehéz kínzás elszenvedése után. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Önkéntes Alapja a Kínzások Áldozatai Számára segítséget nyújt egyéneknek és szervezeteknek az egész világon ahhoz, hogy könnyítse a testi és lelki fájdalmukat és újrakezdhessék összetört életüket, valamint jogi támogatást nyújt, hogy gyakorolhassák jogaikat. Köszönetet mondok azon kormányoknak és más segítőinknek, akik lehetővé tették ezt a támogatást és egyúttal kérem a nemzetközi közösség minden tagállamát, hogy támogassák az Alapot. Méltatni kívánom még azon egyéneket és szervezeteket, amelyek orvosi, pszichológiai, jogi és társadalmi segítséget nyújtanak a kínzások áldozatainak és családjaiknak.

A közelmúltban hatályba lépett Nemzetközi Egyezmény Minden Személy Erőszakos Eltűnés Elleni Védelméről örvendetes kiegészítése a nemzetközi emberi jogi jogszabályoknak, mivel a kierőszakolt eltűnés a kínzás sajátos formája. Kérek minden Tagállamot, hogy biztosítson teljes körű és akadálymentes hozzáférést az ENSZ kínzással foglalkozó különmegbízottjának olyan helyeken, ahol az embereket országukban megfosztották a szabadságuktól. Felhívom továbbá a Tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy ratifikálják a Kínzás Elleni Egyezményt és tegyék lehetővé, hogy a hatálya alá tartozó áldozatok egyéni panaszt tegyenek.

Most, amikor a világ számos régiójában az emberek elvárásaira a nagyobb szabadság, méltóság és jobb élet iránt gyakran erőszakkal és elnyomással válaszolnak, sürgetem a Tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a minden emberre kiterjedő alapvető emberi jogokat. A kínzás és minden kegyetlen, megalázó és embertelen bánásmód, vagy büntetés, bárhol is történik, és bármilyen körülmények között, soha nem lehet indokolt.

* *** *