Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/290
16. september 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Mir je naše poslanstvo; naše nenehno prizadevanje"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu miru,
21. september 2011

DUNAJ, 21. september (Informacijska služba ZN)  - Vsako leto se za mednarodni dan miru ljudje po vsem svetu zavežejo k nenasilju. Prizadevajo si za harmonijo med ljudmi in državami.

Mir je naše poslanstvo; naše nenehno prizadevanje.

Letošnja tema mednarodnega dne se osredotoča na povezavo med mirom in demokracijo.

Demokracija je temeljna vrednota Združenih narodov.

Je odločilnega pomena za človekove pravice.

Ponuja poti za reševanje nesporazumov.

Daje upanje marginaliziranim … in oblast ljudstvu.

Demokracija pa se ne ohranja sama od sebe; potrebno jo je negovati … in braniti.

Svet vas potrebuje, da spregovorite …

Se zavzamete za družbeno pravičnost in svobodo medijev …

Za čisto okolje in opolnomočenje žensk …

Za vladavino prava in pravico do odločanja o svoji lastni prihodnosti.

Letos so bili mladi na čelu prizadevanj za svobodo.

Zahvaljujem se vsem aktivistom in preprostim ljudem za njihov pogum in odločnost pri njihovih prizadevanjih za lepšo prihodnost.

Zaposleni Združenih narodov se bomo s skupnimi močmi zavzemali za dostojanstvo, varnost in priložnosti za vse.

Vsi, ki se zavzemate za mir, to je vaš dan in mi smo z vami.

 

* *** *