Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/290
16. september 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Mier je naším poslaním; tým, o čo sa každý deň snažíme"

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru,
21.september 2011

VIEDEŇ, 21.september (Informačná služba OSN) - V Medzinárodný deň mieru sa ľudia na celom svete každoročne zaväzujú k nenásiliu... a k harmónii medzi ľuďmi a národmi.

Mier je naším poslaním; tým, o čo sa každý deň snažíme.

Tohtoročná téma sa zameriava na aktuálnu otázku mieru a demokracie.

Demokracia je základnou hodnotou Spojených národov.

Je kľúčovou pre ľudské práva.

Ponúka spôsoby riešenia rozporov.

Dáva nádej marginalizovaným… a silu ľuďom.

Demokracia sa však nedeje len tak; je potrebné ju rozvíjať … a brániť.

Svet potrebuje, aby ste o tom hovorili…

Kvôli sociálnej spravodlivosti a slobode tlače…

Kvôli čistému životnému prostrediu a posilňovaniu postavenia žien...

Kvôli vláde zákona a právu hovoriť o vlastnej budúcnosti.

Tento rok sa mladí ľudia kvôli slobode ocitli na predných líniách.

Vzdávam poctu aktivistom a obyčajným ľuďom za ich odvahu a odhodlanie budovať lepšiu budúcnosť.

My v Organizácii Spojených národov budeme pracovať za spoločnú vec, aby sme zrealizovali naše spoločné túžby, dôstojnosť, bezpečie a príležitosti pre všetkých.

Pre všetkých tých, ktorí hľadajú mier, je toto váš deň a my stojíme pri vás.

* *** *