Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/300
21. oktober 2011

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Svet je dosegel izjemni napredek, odkar so se pred 66-imi leti ustanovili Združeni narodi"

Sporočilo ob dnevu Združenih narodov,
24. oktober 2011

DUNAJ, 24. oktober (Informacijska služba ZN) - V kratkem bo človeštvo doseglo številko sedem milijard.

Nekateri trdijo, da je na svetu prevelika gneča. Jaz trdim, da smo skupaj močni za 7 milijard.

Svet je dosegel izjemni napredek, odkar so se pred 66-imi leti ustanovili Združeni narodi.

Živimo dlje. Več naših otrok preživi. Vedno več nas živi v miru in v demokraciji pod vladavino prava.

V letošnjem dramatičnem letu smo bili priča, kako so se ljudje postavili za svoje pravice in svoboščine.

In sedaj so vsi dosežki ogroženi. Kriva je gospodarska kriza. Brezposelnost in neenakost naraščata. Podnebne spremembe so stvarnost.

Preveč ljudi po svetu živi v strahu. Hkrati jih tudi preveč verjame, da njihove vlade in globalna ekonomija niso več sposobni poskrbeti zanje.

V teh težkih časih obstaja samo ena rešitev: enotnost namena.

Globalni problemi zahtevajo globalne rešitve.

Razmere silijo vse države, da se s skupnimi močmi zavzamejo za agendo, ki ima v ospredju vse ljudi na svetu.

Temeljno poslanstvo Združenih narodov je, da:

- gradimo boljši svet;

- nikogar ne pozabimo;

- se zavzemamo za najbolj revne in ranljive v imenu svetovnega miru in socialne pravičnosti.

Na ta poseben dan si moramo priznati, da svet še nikoli ni tako nujno potreboval Združenih narodov, kot jih sedaj.

V vse bolj medsebojno povezanem svetu se moramo zavedati, da mora vsak biti pripravljen nekaj dati, vendar lahko tudi vsak nekaj pridobi, če smo složni in sodelujemo.

Združimo se. Skupaj smo močni za 7 milijard. Zavzemajmo se za skupno dobro vsega sveta.

* *** *