Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/300
21.október 2011

Generálny tajomník OSN:

"Odkedy boli pred 66 rokmi založené Spojené národy, svet urobil pozoruhodný pokrok"

Odkaz ku Dňu OSN,
24.október 2011

VIEDEŇ, 24.október (Informačná služba OSN) - V najbližších dňoch ľudská rodina privíta svojho sedem miliardtého člena.

Niektorí hovoria, že naša planéta je príliš preľudnená. Ja hovorím, že máme silu siedmich miliárd.

Odkedy boli pred 66 rokmi založené Spojené národy, svet urobil pozoruhodný pokrok.

Žijeme dlhšie. Prežíva viac našich detí. Čoraz väčší počet z nás žije v mieri, v zmysle demokratických pravidiel zákonov.

Ako sme boli svedkami v tomto dramatickom roku, ľudia na celom svete sa stavajú za svoje práva a slobody.

A pritom … je celý tento pokrok ohrozený. Ekonomická kríza. Stúpajúca nezamestnanosť a nerovnosť. Klimatické zmeny.

Príliš veľa ľudí na celom svete žije v strachu. Príliš veľa ľudí verí vo svoje vlády a globálnu ekonomiku, ktorá im už nestačí výkonnosťou.

V týchto ťažkých turbulentných časoch existuje len jedna odpoveď: mať rovnaký cieľ.

Globálne problémy si vyžadujú globálne riešenia.

Vyzývajú všetky národy, aby sa zjednotili vo svojich krokoch v prospech celého sveta.

To je veľmi dôležité poslanie Spojených národov:

Budovať lepší svet.

Nikoho nevynechať.

Stáť za najchudobnejšími a najzraniteľnejšími v mene celosvetového mieru a sociálnej spravodlivosti.

V tento osobitný deň priznajme, že:

Spojené národy neboli nikdy tak potrebné.

V tomto čoraz viac navzájom prepojenom svete máme všetci niečo, čo môžeme dať a niečo, čo môžeme získať spoločnou spoluprácou.

Buďme jednotní, so silou siedmich miliárd v mene celosvetového spoločného dobra.

* *** *