Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/303
18. november 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Prometne nesreče so postale glavni vzrok smrti za osebe stare med 15 in 29 let"

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč,
20. november 2011

DUNAJ, 20. november (Informacijska služba ZN) - Na cestah vsak dan umre skoraj 3.500 ljudi, na tisoče pa se jih poškoduje. Družine izgubljajo svojce. Prihodnost mladih je uničena. Prometne nesreče so postale glavni vzrok smrti za osebe stare med 15 in 29 let. To je nesprejemljiva cena mobilnosti.

Desetletje za večjo varnost na cestah 2011-2020, ki se je začelo maja letos, cilja na ohranitev 5 milijonov življenj. V ta namen je bil vzpostavljen globalni načrt, ki vladam, civilni družbi in zasebnemu sektorju daje podlago za njihovo medsebojno sodelovanje na področju izboljšanja upravljanja s prometom. Sem sodi izboljšanje varnosti cest in vozil ter izobraževanje voznikov, potnikov in pešcev glede varnega vedenja v cestnem prometu.

Načrt se osredotoča na velika tveganja, kot so prekoračitev dovoljene hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola, nepazljivost pri uporabi mobilnih naprav ter neuporaba varnostnih pasov, čelad in varnostnih sistemov za otroke v cestnem prometu. Potrebujemo boljšo infrastrukturo in inovacije. Globalni načrt tudi vključuje skrb za žrtve prometnih nesreč, in sicer njihovo reševanje, zdravljenje in dolgotrajno rehabilitacijo. Nujno potrebujemo temeljite preiskave posledic nesreč, da bi preprečili nadaljnje smrtne primere in poškodbe.

Združeni narodi morajo prispevati svoj delež za izvedbo tega načrta. V začetku tega meseca je bil uveden sistemski pristop na ravni Združenih narodov za spodbujanje varnosti v cestnem prometu in varno upravljanje vozil Združenih narodov.

V svetovnem merilu se bo po predvidevanjih število lastnikov vozil do leta 2020 podvojilo. Zaradi hitre širitve uporabe vozil, še posebej v razvijajočih se gospodarstvih sveta, je krepitev varnosti v cestnem prometu nujno.

Dajmo se na svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč povezati na vseh možnih ravneh, da bi tako prispevali k izboljšanju varnosti v cestnem prometu; in sicer od mestnih urbanistov do proizvajalcev vozil in od oblikovalcev politik do udeležencev v cestnem prometu. S tem ko bomo reševali življenja v cestnem prometu, bomo še najbolje spoštovali tiste, ki so izgubili življenje v prometnih nesrečah.

* *** *