Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/303
18.november 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Nehody na cestách sa stali hlavnou príčinou úmrtia
vo veku 15 - 29 rokov"

Odkaz ku Svetovému dňu obetí dopravných nehôd,
20.november 2011

VIEDEŇ, 20.november (Informačná služba OSN) - Každý deň na cestách zomrie približne 3500 osôb. Ďalšie desaťtisíce ľudí sú zranené. Rodiny sú rozdelené. Budúcnosť mladých ľudí je zničená. Nehody na cestách sa stali hlavnou príčinou úmrtia vo veku 15 - 29 rokov. Za mobilitu je to neprijateľná cena.

Akčná dekáda za bezpečnosť na cestách 2011-2020, ktorá sa začala v máji tohto roku, má za cieľ zachrániť päť miliónov životov. Celkový plán dekády poskytuje pre vlády, mimovládne organizácie a súkromný sektor rámec na spoluprácu v prospech zlepšovania kontroly na cestách; bezpečnosti ciest a vozidiel a vzdelávania vodičov, cestujúcich a chodcov o bezpečnom správaní sa na cestách.

Plán sa zameriava na veľké riziká ako napríklad prekračovanie povolenej rýchlosti, alkohol za volantom, nepozornosť spôsobenú používaním mobilného telefónu a nepoužívanie bezpečnostných pásov, prílb a sedačiek či pásov na pripútanie dieťaťa. Požaduje lepšiu štruktúru a inovácie. Tento globálny plán taktiež zahŕňa starostlivosť o obete, ich záchranu, liečbu a dlhodobú rehabilitáciu. Vyzýva na dôkladné vyšetrovanie nehôd v záujme prevencie úmrtí a zranení.

Samotné Spojené národy musia urobiť svoju časť práce a implementovať plán. Začiatkom mesiaca bola pre celý systém OSN zavedená politika na podporu bezpečnosti na cestách a bezpečného riadenia vozidiel OSN.

Celosvetovo sa má podľa predpovedí do roku 2020 zdvojnásobiť počet vozidiel. Pri danej rýchlej expanzii používania vozidiel, najmä v nových ekonomikách sveta, je schopnosť rozvíjať bezpečnosť na cestách kľúčová.

V tento Svetový deň obetí dopravných nehôd zmobilizujme všetko, čím môžeme prispieť k bezpečnosti na cestách - od projektantov miest k dizajnérom dopravných prostriedkov, od tvorcov politiky ku konečným používateľom. Uctime si tých, ktorí prišli o svoje životy na cestách na celom svete tak, že zachraňovali životy iných.

* *** *