Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/306
30. november 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Trenutek je pravi, da enkrat za vselej naredimo konec aidsu"

Sporočilo ob svetovnem dnevu boja proti aidsu,
1. december 2011

DUNAJ, 1. december (Informacijska služba ZN) - Smo v času, ko se približujemo četrti dekadi aidsa, hkrati pa imamo možnost, da epidemijo končamo.

Dosedanji napredek je dokaz, da je povsem mogoče doseči našo vizijo sveta brez novih okužb z virusom HIV, brez diskriminacije in brez smrti zaradi aidsa.

Število novih okužb z virusom HIV je od leta 1997 padlo za več kot 20 odstotkov, pri čemer to število še naprej pada v večjem delu sveta. V podsaharski Afriki oziroma na območju, ki je najbolj prizadeto zaradi epidemije aidsa, se je pogostost virusa HIV zmanjšala v 22-ih državah.

Za ogrožene skupine prebivalstva se časi spreminjajo. Z dostopom do storitev za preprečevanje virusa HIV se pomaga mladim, spolnim delavkam in njihovim strankam, odvisnikom od drog, homoseksualnim moškim in transspolnim osebam, da lahko varujejo svoje zdravje za njihovo večjo blaginjo.

Od leta 1985 se je z zdravljenjem aidsa preprečilo okoli 2,5 milijona smrti zaradi te bolezni. Samo v lanskem letu smo ohranili okoli 700.000 življenj. V programe zdravljenja aidsa je vključenih okrog 6,6 milijona ljudi, kar je skoraj polovica tistih, ki imajo nizke in srednje dohodke ter potrebujejo zdravljenje.

Sinergije med preventivo in zdravljenjem napredek še dodatno pospešujejo.

Če resnično želimo narediti konec aidsu, potem moramo dosegati še boljše rezultate.

Junija letos je potekalo srečanje Generalne skupščine Združenih narodov na visoki ravni, in sicer na temo aidsa. Na srečanju so sprejeli ambiciozne cilje, katerih končni datum uresničitve je leto 2015. Namerava se zmanjšati spolni prenos virusa HIV za polovico, odpraviti nove okužbe pri otrocih, zagotoviti zdravljenje za 15 milijonov ljudi, ki so okuženi z virusom HIV, končati stigmo in diskriminacijo, in zapreti vrzel financiranja ukrepov proti aidsu.

Z močno politično voljo, ustreznimi finančnimi viri in pristopom, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, lahko vse te cilje tudi dosežemo.

Ustrezno financiranje bo odločilnega pomena. Vse zainteresirane pozivam, da se odzovejo na proračunski predlog, ki ga je predstavila agencija UNAIDS. Ocenjuje se, da na leto potrebujemo okoli 24 milijard ameriških dolarjev, zato je vsestransko financiranje programa nujno. Doseženi rezultati bodo poplačali predhodne stroške v manj kot eni generaciji.

Graditi moramo na dosedanjih političnih zavezah, izvedenih naložbah, vloženi energiji, aktivizmu in odločnosti; vse našteto nas je namreč pripeljalo do točke preobrata.

Trenutek je pravi, da enkrat za vselej naredimo konec aidsu.

* *** *