Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/306
30.november 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Hnacia sila, potenciál, je na našej strane. Využime to na to, aby sme zastavili šírenie AIDS - raz a navždy."

Odkaz k Svetovému dňu AIDS,
1.december 2011

VIEDEŇ, 1.december (Informačná služba OSN) - Stojíme na prahu štvrtého desaťročia existencie AIDS a konečne sme schopní ukončiť túto epidémiu.

Pokrok, ktorý sme doteraz urobili, je dôkazom, že dokážeme zrealizovať našu predstavu nulového prírastku ďalších osôb nakazených HIV, nulovej diskriminácie a nulovej miery úmrtia spôsobeného AIDS.

Počet nových infekcií HIV klesol od roku 1997 o viac ako 20%. Miera prírastku nových infekcií sa naďalej vo väčšine sveta znižuje. V subsaharskej Afrike, teda regióne, ktorý je najviac postihnutý epidémiou AIDS, počet prípadov HIV klesol v 22 krajinách.

V rámci rizikovej populácie sa postupne menia pomery. Prístup k službám zameraným na prevenciu HIV pomáha mladým ľuďom, osobám poskytujúcim sexuálne platené služby (sex workeri) a ich klientom, ľuďom, ktorí si pichajú drogy, mužom, ktorí majú pomer s mužmi a transgender ľuďom, prevziať kontrolu nad ich zdravím v záujme lepšej kondície a pocitu zdravia.

Od roku 1985 liečba zabránila 2,5 miliónu úmrtiam spôsobeným AIDS. Len počas minulého roka sa podarilo zachrániť 700 000 životov. Liečbu teraz dostáva približne 6,6 milióna ľudí, čo je približne polovica z tých, ktorí ju v rámci krajín s nízkym a stredným príjmom potrebujú.

Synergia medzi prevenciou a liečbou urýchľuje pokrok.

Na zastavenie šírenia AIDS však potrebujeme odovzdať ešte oveľa lepšie výsledky.

Stretnutie na vysokej úrovni o AIDS v rámci Valného zhromaždenia OSN tento rok v júni prijalo ambiciózne ciele na rok 2015: redukovať prenos HIV pohlavným stykom o polovicu, eliminovať nové prípady nakazenia u detí, poskytnúť liečbu 15 miliónom ľudí žijúcich s HIV, zastaviť stigmatizáciu a diskrimináciu a zaplniť dieru vo financovaní AIDS.

Pomocou silnej politickej vôle, primeraných finančných zdrojov a stabilného prístupu založeného na rešpektovaní ľudských práv, môžeme všetky tieto ciele dosiahnuť.

Dôležité bude uspieť po finančnej stránke. Vyzývam všetkých, ktorých sa to týka, aby konali na báze investičného rámca predloženého UNAIDS a plne poskytli finančné prostriedky na globálny investičný cieľ v sume až do 24 miliárd USD ročne.

Výsledky by vykompenzovali počiatočné náklady za menej ako jednu generáciu.

Musíme budovať na politických záväzkoch, investíciách, energii, aktivizme a odhodlaní, ktoré nás priviedlo k tomuto rozhodujúcemu okamihu.

Hnacia sila, potenciál, je na našej strane. Využime to na to, aby sme zastavili šírenie AIDS - raz a navždy.

* *** *