Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/324
21. marec 2012

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Zagotoviti moramo trajnostno rabo najbolj pomembnega in omejenega vira - vode"

Sporočilo ob svetovnem dnevu voda,
22. marec 2012

DUNAJ, 22. marec (Informacijska služba ZN) - V prihodnjih desetletjih bo odločilnega pomena povečanje proizvodnje hrane, če želimo naraščajoče svetovno prebivalstvo preskrbeti s hrano in zagotoviti prehransko varnost vseh nas. Hkrati to pomeni, da moramo zagotoviti tudi trajnostno rabo najbolj pomembnega in omejenega vira - vode.

Voda in prehranska varnost je tema letošnjega svetovnega dneva voda. Kmetijstvo je daleč največji porabnik sladke vode. Če ne bomo povečali našo sposobnost, da se voda v kmetijstvu rabi bolj smotrno, nam ne bo uspelo premagati lakoto, hkrati pa bomo odprli vrata številnim drugih problemom, kot so suša, pomanjkanje hrane in politična nestabilnost.

Pomanjkanje vode v mnogih delih sveta narašča, stopnja rasti kmetijske proizvodnje pa se upočasnjuje. Sočasno podnebne spremembe kmete vedno volj ogrožajo in povečujejo nepredvidljivost vremena, kar še najbolj prizadene revne kmete v državah z nizkimi dohodki, saj so le-ti najbolj ranljivi in so se najmanj sposobni prilagoditi.

Ti medsebojno povezani izzivi zaostrujejo odnose med skupnostmi in državami zaradi redkih vodnih virov, hkrati pa odpirajo stare varnostne dileme in ustvarjajo nove, ter ovirajo zagotavljanje temeljnih človekovih pravic do hrane, vode in sanitarij. Skoraj milijarda ljudi je lačnih in približno 800 milijonov jih še vedno nima varne oskrbe s pitno vodo. Še veliko moramo narediti, če želimo okrepiti temelje lokalne, nacionalne in globalne stabilnosti.

Če želimo zagotoviti trajnostno rabo vode in prehransko varnost za vsakogar, bo potrebno popolno sodelovanje vseh sektorjev in akterjev. V tem pogledu moramo izvesti prenos ustreznih vodnih tehnologij, opolnomočiti majhne proizvajalce hrane in ohraniti bistvene funkcije ekosistemov. Potrebujemo politike, ki krepijo pravice povezane z vodo, močnejši nadzor in enakopravnost spolov. Ključnega pomena bodo naložbe v vodno infrastrukturo, razvoj podeželja in učinkovito upravljanje z vodnimi viri.

Skupini G8 in G20 sta obnovili svoje politično zanimanje za prehransko varnost in jo postavili med svoje največje prioritete. Enako velja za poročilo mojega Globalnega trajnostnega panela (Global Sustainability Panel), katero se osredotoča na hrano, vodo in energijo. Ne nazadnje je tudi vedno več držav, ki se zavežejo, da bodo povečale preskrbo s hrano.

Na letošnji svetovni dan voda pozivam vse partnerje, da v celoti izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja konference ZN o trajnostnem razvoju Rio +20. V Riu moramo povezati varno preskrbo z vodo in prehransko varnost v okviru zelenega gospodarstva. Voda bo imela osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti, kakršno si želimo.

* *** *